БДЖ има дългове за 709 милиона лева, а закъсненията по обслужването на кредити към този месец са около 172 милиона лева. Това каза министърът транспорта Данаил Папазов в интервю за предаването „Факторът Кошлуков” на ТВ7.
Според него вътрешната задлъжнялост между различните компании също е сериозен проблем. <br /> <br /> &quot;Истината е, че БДЖ се намира в такъв период, в който трябва да се вземат изключително спешни мерки. За ползване инфраструктурата на НКЖИ БДЖ дължи 108 милиона лева. Заради това ние наблягаме на мерки, които в много кратък период би трябвало да дадат някакъв резултат&rdquo;, обясни Папазов.<br /> <br /> Той каза още, че сред приоритетните реформи в БДЖ е въвеждането на система за управление на качеството, компютъризация и закупуване на специализиран софтуер.<br /> <br /> &bdquo;Как се возят пътници без съвременна система за управление на качеството и без сертификация по ISO? Системата за управление на качеството дава процесите в едно предприятие, както и взаимовръзките между отделните процеси, и оттам излиза структурата. Можете ли да си представите фирма, която има 10 500 работника и няма счетоводна програма?&rdquo;, попита той./БЛИЦ&nbsp;<br /> <br />