Допълнителните възнаграждения на икономическия министър му се полагат по закон за управлението на два фонда, в които той е председател на управителните съвети в качеството си на министър - Фонд "Извеждане от екслоатация на ядрени съоръжения" и Фонд "Радиоактивни отпадъци", се казва в съобщение на пресцентъра на МИЕТ.
Средствата, получени от министър Трайков, са декларирани надлежно в Декларацията му пред Сметната палата, която е публична и е публикувана на страницата на институцията в интернет, уточняват от министерството.<br /> <br /> Напомняме, че от приемането на закона през 2002 г, министрите на икономиката насам са председатели на УС на двата фонда, носят съответната отговорност и са получавали възнаграждения, съгласно закона и цитираните подзаконови нармативни актове. За периода 27.01.2006 г. до 2.08.2007 г. като министър на икономиката г-н Румен Овчаров е получил възнаграждения от двата фонда в размер на 47 504.18 лв. За периода 1.08.2007 г. до 13.12.2008 г. в качеството си на министър на икономиката г-н Петър Димитров е получил възнаграждения в размер на 52 687.46 лв., уточняват още от МИЕТ.<br /> <br /> Народните представители, сред които г-жа Корнелия Нинова и г-н Антон Кутев, имат възможност да проведат законодателна инициатива за промяна в Закона за безопасно използване на ядрената енергия, се казва още в съобщението на министерството.<br /> <br /> МИЕТ припомня, че според Закона за безопасно използване на ядрената енергия, чл. 51, ал.2 и чл. 95, ал.2, министърът на икономиката, енергетиката и туризма е председател на УС на Фонд &quot;Извеждане от екслоатация на ядрени съоръжения&quot; и Фонд &quot;Радиоактивни отпадъци&quot;. Съгласно чл.52, ал.1 от ЗБИЯЕ в УС на фонда &quot;Извеждане от екслоатация на ядрени съоръжения&quot; влизат зам.-министри на финансите, на здравеопазването, на икономиката, на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството, председателят на АЯР, представители на лицензиантите, експлоатиращи ядрени централи и директорът на &quot;Института по ядрени изследвания и ядрена енергия&quot; към БАН. Съгласно чл.95, ал.3, членове на УС на Фонд &quot;Радиоактивни отпадъци&quot; са представители на МИЕТ, МРРБ, МОСВ, МЗ, МФ, АЯР и БАН.<br /> <br />