Министър-председателят, заместник министър-председателите и министрите няма да получават възнаграждение като участници в комисии на фондове.
Хората от изпълнителната власт няма да вземат нито стотинка когато по силата на закон или акт на Министерския съвет участват в съвети, комитети, комисии, органи на управление или контрол на фондове, сметки и други. <br /> <br /> Това реши парламентът, който прие на второ четене промени в Закона за администрацията. Заместник-министрите, ръководителите на държавни агенции, областните управители и заместник-областните управители също няма да получават възнаграждение, когато участват като представители на държавата или на общината в съвети, одитни комитети, комисии, работни групи, органи на управление или контрол на търговските дружества с държавно или общинско участие, органи на управление или контрол на фондове и други.<br /> <br /> Депутатите отрязаха служители на администрацията, които искат да са външни експерти.<br /> <br />