Министърът на правосъдието на България Миглена Тачева и министърът на правосъдието на Федерална република Германия Бригите Цюприс подписаха днес край Варна съвместна декларация за сътрудничество между оглавяваните от тях институции.
Министър Тачева коментира, че това е една нова стъпка в партньорството между двете страни, като поясни че преди десет години (5 август 1998 г.) е сключена основополагаща спогодба в това отношение. Тя добави, че правното сътрудничество между България и Германия е полезно не само за двете страни, но и в по-дългосрочен план може да играе ефективна роля за ползотворното развитие на правото на Европейския съюз и за реализацията на пространството за свобода, сигурност и правосъдие в Евросъюза, съобщи "Днес +".
Тясното сътрудничество между двете държави намери поредното си потвърждение с подписаната днес декларация, допълни министър Тачева. Тя информира още и относно факта, че немски специалисти са участвали в написването на кодекса за Международно частно право и в Наказателно-процесуалния кодекс.

Бригите Цюприс заяви, че между България и Германия е протичало много добро сътрудничество и преди страната ни да стане членка на Евросъюза и изрази надежди добрата тенденция да се запази. В подписаната днес декларация се казва, че страните възнамеряват да продължат и да задълбочат сътрудничеството в областта на правото и по-специално в сферата на законодателството, управлението и реформата на съдебната система и дейността на съдебните органи, на повишаването на квалификацията на магистрати и експерти в правните институции, както и в областта на правната помощ в своите компетенции. Декларирано е още, че страните съзнават отговорността си за вътрешната сигурност и правния мир, поради което укрепват сътрудничеството си в наказателно-правната и гражданско-правната сфера и провеждат съвместни семинари, кръгли маси и други мероприятия, включително и заедно с други европейски държави-партньори, когато това е необходимо и възможно. От декларацията става ясно още, че България и Германия се стремят към съвместни проекти в рамките на съответните програми за правно сътрудничество, финансирани от Европейския съюз. /БЛИЦ