„Националният военен университет „Васил Левски” твърдо има своето място в българската военнообразователна система”, каза министърът на отбраната Аню Ангелов по време на срещата си с командирите, преподавателите, курсантите и студентите в гр. Велико Търново, съобщиха от МО.
&bdquo;Финансовото състояние е доста тежко, каквото е и финансовото състояние на Министерството на отбраната, но ръководството на ведомството прави всичко възможно да подпомогне военния университет&rdquo;, заяви министър Ангелов. <br /> <br /> В допълнение той обясни, че задълженията на Националния военен университет са близо 2 милиона лева - 1 200 000 лв. на района в гр. Велико Търново и 800 хиляди лв. на факултетите в Шумен и Долна Митрополия. &bdquo;НВУ &bdquo;Васил Левски&rdquo; ще го има, но трябва да се помисли под каква форма и с какъв състав&rdquo;, уточни министърът. Той посочи, че е необходимо военният университет да се освободи от редица допълнителни задачи, които е поел. <br /> <br /> Една от идеите, която ще бъде част от прегледа на силите, е във Велико Търново да има батальон на Сухопътни войски, който да решава въпроса със стажа на курсантите, поддържането на бойната техника и т. н. Като позитивен пример министър Ангелов посочи факултета в Долна Митрополия, където има поделение на Военновъздушните сили, и факултета в Шумен, където има формирование на 5-та механизирана бригада.<br /> <br /> Министър Ангелов запозна участниците в срещата и с предстоящите структурни промени в администрацията на министерството. С новия устройствен правилник съставът на администрацията на министерството ще намалее с 31%, т. е. с 490 души, а на НВУ - със 17% или 126 души от административния, командния и обслужващия персонал. <br /> <br /> Във Военна академия &bdquo;Г С. Раковски&rdquo; и Висшето военноморско училище &bdquo;Н. Й. Вапцаров&rdquo; няма да има съкращения. Изпълнителна агенция &bdquo;Социални дейности на Министерството на отбраната&rdquo;, чиято численост ще падне от 800 на 511 души, ще бъде преобразувана в Изпълнителна агенция &bdquo;Военни клубове и военно-почивно дело&rdquo;. &bdquo;Трябва да мислим рационално с оглед на финансовото състояние на министерството&rdquo;, посочи министър Ангелов.<br /> <br /> Министър Ангелов обясни, че съкращенията във военния университет се налагат главно поради недостига на финансови средства. &bdquo;Това е единственото висше военно училище, което ще получи такава санкция, поради простата причина, че с отредения бюджет и в този състав няма как да живее, няма средства за текущи издръжки&rdquo;, каза той. <br /> <br /> В отговор на журналистически въпрос за детската градина &bdquo;Здравец&rdquo; в града министър Ангелов посочи, че заведението ще бъде дадено на Общината като единственото условие ще бъде определен процент от местата да бъде предоставен на деца на военнослужещи. <br /> <br /> Министър Ангелов се срещна и с представители на военнопатриотичните съюзи от гр. Велико Търново. Пред тях той подчерта, че за него всички организации на пенсионирани военнослужещи са равнопоставени и ръководството на Министерството на отбраната ще продължи да им осигурява условия за провеждането на тяхната дейност. /БЛИЦ<br /> <br />