Попълнете търсена ключова дума или фраза

Министърът на правосъдието: Върнали са 100 000 лева гаранция на Братя Галеви

https://blitz.bg/politika/ministrt-na-pravosdieto-vrnali-sa-100-000-leva-garantsiya-na-bratya-galevi_news141230.html Blitz.bg

Сега са нарушили мярката "подписка" и трябва да ги санкционират... Ако ги хванат

София, България 01 Юни 2012, 10:45 341 прочита 0 коментара
Министърът на правосъдието Диана Ковачева е обявила по време на заседанието на Министерски съвет, че Братя Галеви са нарушили мярката си “подписка”, след като не са уведомили властите за новото им местонахождение и не се намират в къщата си в Ресилово.
Тя пояснява също така, че още през 2010 година съдът в Кюстендил е изменил мярката им от &ldquo;парична гаранция&rdquo; в най-леката &ldquo;подписка&rdquo;. Това решение на магистратите е върнало на Галеви гаранцията от по 50 хил. лева на човек. <br /> <br /> &ldquo;Във връзка с изготвянето на питане бяха поискани конкретни съдебни актове от съдилищата в България, между които до нас достигна и постановеното по &bdquo;Братя Галеви&rdquo; решение от Кюстендилския окръжен съд. Това, което ние научихме от това решение и не знаехме до този момент, е във връзка с мярката за неотклонение на братя Галеви, а именно &ndash; до този момент ние мислехме, че става въпрос за парична гаранция в размер на 50 хиляди лева за всеки от тях.<br /> &nbsp;<br /> Оказва се обаче, че през декември 2010 година по искане на защитниците на братя Галеви с определение Кюстендилският окръжен съд е изменил мярката за неотклонение от &ldquo;парична гаранция&rdquo; в &ldquo;подписка&rdquo; за всеки един от тях. &ldquo;Подписката&rdquo; е най-леката възможна мярка за неотклонение. <br /> <br /> Това означава две неща. На първо място, че от момента, в който съдът е постановил това свое решение, държавата е била длъжна да освободи паричната гаранция. Това означава, че стоте хиляди лева, които се смяташе до сега, че са налични като парична гаранция и могат да бъдат усвоени от държавата в резултат на отклоняването на братя Галеви, на практика са им върнати. <br /> <br /> На второ място, това означава, че към момента и двамата са в нарушение на взетата мярка поради промяна на местоживеенето без да уведомят съда. Това означава, че не както до сега се обсъждаше, че те са с парична гаранция и могат свободно да се придвижват из територията на България без да уведомяват съда и може и да не знаят за това, че е постановена осъдителна присъда. В този случай, отклонявайки се след постановяването на присъдата, на практика те са в нарушение на взетата мярка, защото са били длъжни да уведомят съда за промяната на местожителството си и изобщо промяната си&rdquo;, твърди Ковачева.<br /> <br /> <strong>Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я<br /> МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ</strong><br /> <br /> Стенографски запис!<br /> <br /> <br /> ЗАСЕДАНИЕ<br /> <br /> на Министерския съвет<br /> 30 май 2012 г.<br /> <br /> <br /> Заседанието започна в 9,10 ч. и беше ръководено от министър-председателя Бойко Борисов.<br /> <br /> Точка 1<br /> Проект на Решение за одобряване на Доклад за дейността на съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз през 2011 г., отчет на Плана за действие за 2011 г. за изпълнение на Националната стратегия за борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз 2011-2013 г. и План за действие за 2012 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2011-2013 г.<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 1.<br /> <br /> Точка 2 <br /> Проект на Решение за одобряване на Доклад за състоянието и извършения контрол в лозаро-винарския сектор за 2011 г. <br /> <br /> МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, представен е докладът и данните са в него. Увеличени са почти двойно проверките. Важното като извод е, че е увеличен експортът и аз ще ви дам едни цифри &ndash; от 58 хиляди тона през 2010 г. на близо 66 хиляди тона през 2011 г. Търсенето и преработеното грозде също е повече, така че тази тенденция се запазва и тази година, което дава добри перспективи в този сектор.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 2.<br /> <br /> Точка 3<br /> Проект на Решение за отчуждаване на имоти и части от имоти &ndash; частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект &bdquo;Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив-Свиленград-турска/гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч, коридори ІV и ІХ&ldquo;, фаза 1: Крумово-Първомай от км 164+575 до км 202+300<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 3. <br /> <br /> Точка 4<br /> Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот &ndash; частна държавна собственост, на община Казанлък, област Стара Загора<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 4.<br /> <br /> Точка 5 <br /> Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот &ndash; публична държавна собственост, на община Варна, област Варна<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 5. <br /> <br /> Точка 6<br /> Проект на Решение за обявяване на имот &ndash; публична държавна собственост, за имот &ndash; частна държавна собственост, и безвъзмездното му прехвърляне в собственост на община Айтос, област Бургас<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 6. <br /> <br /> Точка 7 <br /> Проект на Решение за обявяване на имоти &ndash; публична държавна собственост, за имоти &ndash; частна държавна собственост<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 7.<br /> <br /> Точка 8<br /> Проект на Решение за упълномощаване представител на Република България в Дунавската комисия<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 8. <br /> <br /> Точка 9<br /> Доклад относно проведено заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) на 15 май 2012 година в Брюксел<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Искам специално тук да поздравя още веднъж всички вас, тъй като в доклада на &bdquo;Мудис&ldquo; за годината са отчетени всички наши приоритети и постигнати успехи и констатации. Финансовият министър специално, вътрешният министър специално, правосъдният министър специално. Видяхте, че макар и по-бавно&hellip; Дончев &ndash; за усвояването на еврофондовете, и повтарям всички, които с нещо са допринесли.<br /> Това, което вчера направихме с Дянков и Добрев относно парите, които се дават по &bdquo;Конкурентоспособност&ldquo;, трябва с пълна мощ да продължи, да се ретранслира, да се мултиплицира, тъй като това са фирми в абсолютно целия спектър на бизнеса. Това е много хубава програма и използвайте всяко ваше по каквато и да е друга линия събиране, особено когато сте в областните градове, да го казвате на хората, защото това е много хубава програма. С тези пари хората правят неща, които са много видими и за самите работници. С тях правят покриви, правят съблекални, правят бани, правят стаи за почивка, купуват машини, купуват системи за управление, просто са много видими и много бързо влизат в потребление и реално се усещат от хората. И там стои близо милиард, който чака. Така че паралелно с енергийната ефективност, тук няколко дни тази тема малко затихна, Лили, да се започне отново, няма да ги оставяте. Енергийната ефективност, Тотю Младенов с програмите за социалната заетост на младите хора и обучението и конкурентоспособност, преди да започнете да говорите по каквато и да е тема, казвате: &bdquo;Да напомня, енергийна ефективност, конкурентоспособност, подготовка на младите хора за шест месеца&ldquo;, и тогава започвате да говорите по друга тема. Просто хората трябва ежедневно да ги подбутваме, да отиват да вземат тези пари.<br /> Приема се точка 9.<br /> <br /> Точка 10<br /> Доклад относно одобряване на резултатите от участието в неформалното заседание на енергийните министри на държавите-членки на Европейския съюз, проведено на 19 и 20 април 2012 година в Хорсенс, Кралство Дания<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 10. <br /> <br /> Точка 11 <br /> Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, подписано на 15 октомври 2008 г. в Бриджтаун<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приема се единодушно точка 11. <br /> <br /> Точка 12 <br /> Проект на Решение за приемане на Стратегия за развитие на българската отбранително-технологична индустриална база<br /> <br /> АНЮ АНГЕЛОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, става въпрос за за пръв път разработена стратегия по отношение на развитието на българската отбранителна индустрия. Тя дава онзи модел на взаимодействие между държавните институции, бизнеса, науката, образованието, сектор &bdquo;Отбрана и сигурност&ldquo; , за да може да се развива в правилна посока. Това е добро съвпадение, че заедно с приемането днес на стратегията ще открием и изложбата на българската отбранителна индустрия и там ще може да видите редица достижения, включително спечелени проекти по конкурентоспособност от малки фирми, които ще покажат своята продукция в Пловдив.<br /> Благодаря ви.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 12. <br /> <br /> Точка 13 <br /> Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот &ndash; публична държавна собственост, на Държавен фонд &bdquo;Земеделие&ldquo; за нуждите на областната дирекция на Държавен фонд &bdquo;Земеделие&ldquo; &ndash; Търговище<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 13. <br /> <br /> Точка 14<br /> Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имоти &ndash; частна държавна собственост, на община &bdquo;Тунджа&ldquo;, област Ямбол<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 14. <br /> <br /> Точка 15 <br /> Проект на Решение за одобряване на позицията и състава на българската делегация за участие в 22-ата сесия на Междуправителствената българо-виетнамска смесена комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество, която ще се проведе на 7 и 8 юни 2012 година в София<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 15. <br /> <br /> Точка 16<br /> Проект на Решение за утвърждаване на Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2012 година.<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 16. <br /> <br /> Точка 17<br /> Проект на Решение за предложение до президента на Република България за издаване на Указ за освобождаване от длъжност и от военна служба на офицер с висше офицерско звание от Националната служба за охрана<br /> <br /> АНЮ АНГЕЛОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, по молба на бригаден генерал Стоян Томчев &ndash; заместник-началник на Националната служба за охрана, предлага се от Министерски съвет решение за предложение до президента да бъде освободен от длъжност и от военна служба. Съгласувано е с президента.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 17. <br /> <br /> Точка 18 <br /> Доклад относно одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз (външни работи) във формат министри на търговията, което ще се проведе на 31 май 2012 година в Брюксел<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 18.<br /> <br /> Точка 19 <br /> Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Военномедицинската академия приет с Постановление №168 на Министерския съвет от 2009 г. <br /> <br /> АНЮ АНГЕЛОВ: Става въпрос за две болници от състава на Военномедицинска академия, които в съответствие с издаваните съответни регионални и здравни инспекции и нови удостоверения за изпълнение на изискванията, които налагат медицинските стандарти, трябва да се въведат в правилника на Военномедицинска академия.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 19. <br /> <br /> Точка 20<br /> Проект на Решение за одобряване на позицията на Република България и на мандата за представяне на позицията за участие в неформалното заседание на съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе от 3 до 5 юни 2012 година в Хорсенс, Дания<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 20.<br /> <br /> Точка 21<br /> Доклад относно одобряване позицията на Република България по дело С-78/12 на Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на Административния съд &ndash; София, във връзка с дело №4200/2010 г. с жалбоподател &bdquo;Евита-К&ldquo; ЕООД и ответник &ndash; директорът на дирекция &bdquo;Обжалване и управление на изпълнението&ldquo; при Централното управление на Националната агенция за приходите &ndash; София<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 21.<br /> <br /> Точка 22<br /> Проект на Решение за освобождаване на един заместник-председател и определяне на двама нови заместник-председатели на Националния статистически институт<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: По Цветан Нанов имаме своите забележки, но Ренета Инджова го предлага. Ние сме я уведомили за делата, които имаме към него, че не можем да го оттеглим. Това е нейно предложение, което предлагам да приемем. Тя, ако преценява, че може да работи &ndash; след като толкова държи на него, да работи с него, но ние сме я уведомили чрез министър Павлова по тази тема.<br /> Приема се точка 21.<br /> <br /> Точка 23<br /> Проект на Постановление за изменение на Постановление №86 на Министерския съвет от 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г.<br /> <br /> ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, с предложеното изменение на Постановление №86 на Министерския съвет всъщност предоставените през месец април допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, които бяха за довършването на големи пътни участъци, които не влизат в наличния бюджет на пътната агенция като АМ &bdquo;Марица&ldquo;, Южната дъга, както и много други обекти, нефинансирани по друг начин, освен с проекта на Постановление на Министерския съвет &ndash; Ришки проход, пътят Силистра &ndash; Шумен, както и много други, беше одобрено и реализацията на голяма част от тези проекти започна.<br /> Предвид обстановката в последно време от гледна точка на земетресения, от гледна точка на природни бедствия, дъждове и наводнения, както и инспекциите, които направихме на основните съоръжения по републиканската пътна инфраструктура, на територията на цялата републиканска пътна мрежа имаме над 3000 съоръжения тип мостове и виадукти по основните направления. Няколко от тях, особено по направленията на АМ &bdquo;Хемус&ldquo; и АМ &bdquo;Тракия&ldquo; в старите, съществуващите участъци на тези магистрали, са в изключително лошо състояние и за тези виадукти са необходими спешни и неотложни ремонтно-възстановителни дейности, като част от тях са аварийни, тъй като експлоатационното състояние на тези съоръжения е много лошо.<br /> Тези съоръжения са проектирани и изградени през 70-те и 80-те години на миналия век, а през последните 30 години почти е нямало инвестиции в тяхната поддръжка и ремонт. Тяхното експлоатационно състояние не отговаря на изискванията за сеизмична устойчивост в условията, в които се намираме в момента на повишена сеизмична активност. От друга страна, с дъждовете и наводненията, които образуват и свлачищни процеси, има огромен риск при неизвършване на тези неотложни аварийно-ремонтни работи част от тези съоръжения да бъдат повредени, така както се случи малката беля, бих казала, с моста на река Струма в района на Петрич. Ако едно съоръжение от типа на виадукта при &bdquo;Бебреш&ldquo;, който е един от най-големите виадукти, да кажем, ако на АМ &bdquo;Хемус&ldquo;, недай си Боже, нещо да се случи с него, тази пътна артерия, тази автомагистрала ще откъсне от света големи части от територията на страната и много трудно ще бъде пренасочено движението по обходни маршрути и ще струва милиони левове и много години ще са необходими този пътен участък да бъде възстановен. Аналогичен е и случаят с магистрала &bdquo;Тракия&ldquo;, където някои от вас вече може би видяха и експлоатационното състояние на тези съоръжения. Именно затова с това постановление предлагаме част от проектите, които се финансират за рехабилитация или ново строителство на пътни участъци, да бъдат временно замразени, а средствата да бъдат пренасочени приоритетно за част от мостовите.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: С две думи да ви кажа за какво става въпрос. Приехме постановление за 86 милиона лева, като дадохме допълнителен списък за регионите за много възлови места, където трябваше да се ремонтират. За съжаление, състоянието на мостовете е такова, че са действително много рискови и опасни и както виждате земетресенията не затихват, особено в Италия, виждате, че се вземат непрекъснато жертви и населението е доста наплашено, както и ние самите. Затова именно отиваме и в парламента днес, утре ще се вземе и като решение. Това което ми е уговорката с Дянков &ndash; вземаме 43 милиона лева от тези 86 милиона и искаме по чл. 90 веднага, за това ще помоля депутати от парламента от другите партии да дойдат и да се направи договаряне, за да може незабавно, а не след три-четири месеца да отидем и да ги направим, а незабавно, още през другата седмица да започнем възстановяването на тези критични мостове.<br /> С останалите пари министър Павлова да продължи да си прави процедурите и това, за което сме се разбрали, а пък дай, Боже, след два-три месеца приходите да продължат да са такива, ще ги компенсираме с ново постановление.<br /> ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Ако ми позволите само да уточня, всъщност най-неотложно критични са 11 съоръжения, но три от тях, трите виадукта &ndash; два на АМ &bdquo;Тракия&ldquo; и един на АМ &bdquo;Хемус&ldquo;, са в изключително лошо състояние. Само за тези три виадукта всъщност ни трябват тези 43 милиона. Затова именно за тях по чл. 90 на Закона за обществените поръчки ще направим процедура без обявление, по договаряне и ще поканим всички фирми, които биха могли да се включат, и ще проведем веднага преговори с тях, за да може за тези три специално виадукта работите да започнат почти веднага.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Общо са ни нужни 200 милиона за опасните мостове.<br /> ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Паралелно с това ще провеждаме процедури и за останалите, за които днес не осигуряваме средства, но ще проведем процедури и за останалите.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Не са пипани от 1973 и 1980 година, откакто са направени и както и вчера, между другото, на допинг лабораторията, която открихме за близо осем и половина милиона, сградите нямат акт 16 за държавна собственост. Навремето са строили &ndash; когато Вежди още е бил трудовак, не е мръднало. Построеното от Вежди не е мръднало, но за останалото виждате, че се компрометира много. <br /> Така че, приемаме точка 23.<br /> Снощи до късно се съвещавахме със Симеон Дянков, с Владислав Горанов, с Лили Павлова и това можахме да измислим веднага. Ако след два-три месеца не съумеем да съберем тези, пари считайте, че ще ви взема от всичките по малко, за да ги компенсираме до 86 милиона. Най-малко ще вземем от културата.<br /> <br /> Точка 24<br /> Проект на Решение за одобряване на проект на Споразумение за изменение и допълнение на Рамково Споразумение между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и Европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на Инициатива JEREMIE в Република България и проект на Споразумение за изменение и допълнение на Финансово споразумение между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и Европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на Инициатива JEREMIE в Република България<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.<br /> <br /> Точка 25<br /> Доклад относно осигуряване на допълнителни средства по бюджета на Министерство на труда и социалната политика за изплащане на социални помощи<br /> <br /> ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Господин министър-председател, във връзка със земетресението на 22 май и засегнатите райони в Перник, Радомир и София-град и нанесените щети предлагам да бъдат осигурени средства за еднократно подпомагане на всички пострадали лица и семейства. Помощите ще бъдат предоставени чрез Агенцията за социално подпомагане по подадени молби и съгласувани с общинските администрации.<br /> До момента са приети 1600 молби от жителите на пострадалите населени места, очаква се броят им да достигне 2500. Така че е необходимо да се направи постановление на Министерския съвет. Допълнителната сума, която ни е необходима, е около 800 хиляди лева, за да може още от утре да започнем да плащаме тези помощи за най-неотложните нужди на хората.<br /> Също така искам да ви уведомя, че в понеделник &ndash; 4 юни, по-рано ще започне изплащането на пенсиите за област Перник, така че да могат хората да посрещат най-неотложните си нужди. Затова ще ви помоля, ако може да се направи постановление на Министерския съвет още днес, за да може от утре да започнем да плащаме на хората.<br /> СИМЕОН ДЯНКОВ: Това, което Министерство на финансите предлага, е предвид необходимостта за бързо осигуряване на тези средства и фактът, че Агенцията за социално подпомагане и въобще експертите на министър Тотю Младенов работиха през всички почивни дни, за да могат вече да имат ясна представа как трябва да се плаща, да подготвим още днес едно постановление на Министерския съвет, за да може то да мине на подпис и още от четвъртък-петък да започнат да се изплащат тези парични средства. Имаме вече необходимата организация това да може да се осъществи.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Младенов, разясни на колегите по колко пари и как става и защо го правим това и колко допълнителни средства с това постановление разпределяме.<br /> ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаеми колеги, до сега в случаите в Харманли, в Любимец, в Свиленград, в село Бисер, в Кърджали, когато беше екстрената ситуация, ние сме плащали по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Там максималната сума, която е за такива случаи е до 325 лева. Но в крайна сметка има подоходен критерий. Затова ние предлагаме с постановление на Министерския съвет, ако до сега има 1600 молби, ние очакваме да бъдат не повече от 2500, ще има отсяване от Агенцията по социално подпомагане и кметствата, действително преглед (и това се прави в момента в тези засегнати населени места) само там, където има щети. Затова ние предлагаме сумата да бъде 325 лева за всички пострадали семейства и тя ще бъде допълнително около 800 хиляди лева като разход за Министерство на труда и социалната политика, за да може да платим тези средства до два-три дни. Ние сме създали тази организация.<br /> СИМЕОН ДЯНКОВ: Ние сме говорили многократно и вчера, и миналия ден с министър Тотю Младенов, имаме готовност за създаване на такова постановление. Молбата ми е наистина този вторичен преглед, който сега се прави от вашите експерти, да може до края на днешния ден да е завършен, за знаем точно каква е сумата, така че постановлението като се запише и мине на подпис днес, да знаем и финансовата рамка. Парите са осигурени вече, въпросът е в точността на постановлението и затова предлагам да мине на подпис до края на днешния ден и от утре вече да имате готовността да разпределяте тези пари.<br /> ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Ако мине на подпис, от утре почваме плащанията.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Когато приемаме точката това е техническо решение &ndash; главният секретар в рамките на час (всички сте тук) ще подготви постановлението и ще го подпишете. <br /> Младенов, тъй като утре ние с Дянков ще сме в Бургас, тъй като милиард и половина долара &ndash; може би най-голямата инвестиция в Европа, която се прави за тази година, и най-голямата за всички времена в България, която &bdquo;Лукойл&rdquo; прави в рафинерията си, затова ще отидем там. Ще погледнем и естакадата на &bdquo;Меден рудник&rdquo;, тя трябва да е готова в края на месец юни. Националното радио подготвиха офис. Веднага след това ще отидем с Делян Добрев до Мадан, където се откриват нови 700 работни места, които за този регион са нещо много, така че заслужават да ги стимулираме. Ще връчим концесионният договор и фактически ще се стартира инвестицията. Между другото, правят и стадиона в Мадан, за което им обещахме.<br /> Младенов, затова ти лично така, както в село Бисер беше организирано, ако трябва някой колега да ти помага, но лично ти с агенцията подготвяте пликове, парите, обявявате го, на четири-пет опашки, за да става бързо, идват, подписват, взимат парите хората.<br /> Специално да благодаря на тези хора, които работеха, както се случи това земетресение в четири празнични дни &ndash; всеки се беше нагласил от администрацията някъде да ходи, ние всичко спряхме, стояха, работиха, подготвиха. Така че да създадеш тази организация.<br /> ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Още от днес ще я създам. Утре следобед ще бъда там лично, защото сутринта съм в Пловдив, и започваме плащанията.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Какво ще правиш в Пловдив?<br /> ТОТЮ МЛАДЕНОВ: В Пловдив е Комитетът по наблюдение на Оперативна програма &bdquo;Човешки ресурси&rdquo;. Трябва да открия и ще отида в Агенцията по социално подпомагане там. Това е в 9.30 часа.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Не можеш ли да го размениш &ndash; да отидеш в Перник, да стартират, да ги видиш? Не те пращам за пиар, а защото като сте на място там, както в Бисер, администрацията работи по друг начин. Да видиш че се плаща, а оттам отиваш в Пловдив в 12.30 часа, ако можеш да го направиш.<br /> ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Може, ще го направя така. <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Защото ще излезе, че ще чакат ти от Пловдив да отидеш там. По-добре е да създадем организацията &ndash; сутринта в 8.30-9.00 часа да стартират и тогава отивай за Пловдив. Така да се разберем. <br /> Желязков, бързо да се подготви ПМС.<br /> Приемаме точка 25.<br /> ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА: Искам първо да благодаря на министър Младенов за това, че неговите хора работиха и с моите колеги от район Витоша и има готовност, да помоля да се включи в това постановление за подпис и подпомагането на хората от Владая и Марчаево, за които получих информация, че са подготвени вече като документи. <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Тези 800 хиляди лева са за всички, не са само за Перник.<br /> ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА: Да, те са го уточнили вече.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Това са и за Радомир, и за Витановци, и за Дивотино, за всичките. <br /> ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА: Използвам случая да Ви благодаря на Вас лично, господин Борисов и на всички министри, които са от единната система за сигурност, затова че наистина имахме една отлична координация с Министерство на вътрешните работи, с Министерство на отбраната. Министър Ангелов за два часа ни осигури понтона на Владая. С министър Младенов, с всички, така че много благодаря!<br /> БОЙКО БОРИСОВ: В това ПМС да влезе. Благодаря, Фандъкова.<br /> <br /> Точка 26<br /> Доклад относно изменение на решението по т. 34 от Протокол №19 от заседанието на Министерския съвет на 15 май 2012 г.<br /> <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Колеги, с Решение №34 от протокола от заседанието на Министерския съвет на 15 май 2012 г. бе възложено на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи и на министъра на отбраната да подготвят окончателен текст на постановление на Министерския съвет за предоставяне на допълнителни средства за честването на 100 години от Балканските войни (1912-1913 г.). В проекта на постановление, внесен за обсъждане от правителството, се предвиждаше средствата за осигуряване на честването да бъдат осигурени от възстановените суми, получени като допълнително материално стимулиране, от служители в администрацията и в органите на държавно управление.<br /> Считам, че решението трябва да бъде изменено, за да бъде дадена възможност на Министерство на финансите да уточни източника на средствата и съответно да предложи на Министерския съвет проект на акт за осигуряване на необходимите средства.<br /> Тук изрично казвам, че някъде бях прочел, че това щели да бъдат зари, тържества. Тези пари са само за ремонт на паметниците на загиналите българи във войните. Така че всяка спекулация по тази тема&hellip;, това не е някакво си паметниче да си правим, това са съществуващи паметници в памет на българите, в памет на загиналите. Никакви зари или каквото и да било. Ремонт, защото що за паметник е този, който се е сринал или се е надвесил или около него е буренясало, оградите паднали!? Що за памет е това!?<br /> Целта на тези средства е за възстановяване и ремонт на тези паметници. Изрично с две черти подчертавам.<br /> А в същото време ни атакуваха, макар че министърът на здравеопазването каза, че и сега има в бюджета пари за болните деца и си върви процедурата там.<br /> По посочените съображения предлагам Министерският съвет да приеме следното протоколно решение: Решението по т. 34 от протокол №19 от заседанието на Министерския съвет на 15 май 2012 г. се изменя така: &bdquo;Заместник министър-председателят и министър на финансите да подготви проект на акт за осигуряване на необходимите средства за честването на 100 години от Балканските войни (1912-1913 г.).&rdquo;<br /> Приемаме го по този начин.<br /> ***<br /> БОЙКО БОРИСОВ: И накрая нещо важно. Веднъж ви запознах със случая братя Галеви и общественото напрежение. Възложих на министър Ковачева да разговаря с Касационния съд, за да получим тълкувание &ndash; това е най-висшият съдебен орган и затова искам да ви запозная какво са констатирали. Това е хубаво да се изговори, да го знаят хората, за да не се налага да влизат в спор вътрешно министерство, Прокуратурата, съдии и други.<br /> ДИАНА КОВАЧЕВА: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, бих искала да ви информирам за работата, която извърши Министерство на правосъдието във връзка с въпросите за мерките за неотклонение, които бяха поставени на заседание на Министерския съвет. Миналата седмица беше проведена експертна дискусия с участие на представители на Прокуратурата, на съда и научните среди. Участниците в тази дискусия се обединиха в своята идея, че няма нужда да бъде променян НПК към този момент. Това е така, тъй като всяка една промяна ще наруши чувствително баланса за защита на човешките права и това означава, че оттук нататък, ако има такава промяна, България ще бъде осъждана от съда в Страсбург.<br /> Въпреки това, Министерство на правосъдието поиска от съдилищата &ndash; от всички окръжни и апелативни съдилища в София да дадат информация за своята практика при постановяването на мерки за неотклонение и това, което ние установихме, е, че има противоречива практика в съдилищата. По повод на това аз в качеството си на министър на правосъдието изготвям един проект и тази седмица ще го изпратя до Върховния касационен съд с питане за постановяване на тълкувателно решение от страна на Върховния касационен съд относно противоречива съдебна практика при решаване на въпросите за мерките за неотклонение. <br /> Във връзка с изготвянето на това питане бяха поискани конкретни съдебни актове от съдилищата в България, между които до нас достигна и постановеното по &bdquo;Братя Галеви&rdquo; решение от Кюстендилския окръжен съд. Това, което ние научихме от това решение и не знаехме до този момент, е във връзка с мярката за неотклонение на братя Галеви, а именно &ndash; до този момент ние мислехме, че става въпрос за парична гаранция в размер на 50 хиляди лева за всеки от тях. Оказва се обаче, че през декември 2010 година по искане на защитниците на братя Галеви с определение Кюстендилският окръжен съд е изменил мярката за неотклонение от парична гаранция в подписка за всеки един от тях. Подписката е най-леката възможна мярка за неотклонение. Това означава две неща. На първо място, че от момента, в който съдът е постановил това свое решение, държавата е била длъжна да освободи паричната гаранция. Това означава, че стоте хиляди лева, които се смяташе до сега, че са налични като парична гаранция и могат да бъдат усвоени от държавата в резултат на отклоняването на братя Галеви, на практика са им върнати. На второ място, това означава, че към момента и двамата са в нарушение на взетата мярка поради промяна на местоживеенето без да уведомят съда. Това означава, че не както до сега се обсъждаше, че те са с парична гаранция и могат свободно да се придвижват из територията на България без да уведомяват съда и може и да не знаят за това, че е постановена осъдителна присъда. В този случай, отклонявайки се след постановяването на присъдата, на практика те са в нарушение на взетата мярка, защото са били длъжни да уведомят съда за промяната на местожителството си и изобщо промяната си.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Закривам заседанието.<br /> <br /> <br /> <br />

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

0 Коментара:

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. Вижте нашата политика за бисквитките повече тук.Приемам