Министерството на извънредните ситуации ще предложи в бюджет - 2009 да бъдат заложени средства за превантивни дейности по поддръжката и обезопасяването на потенциално опасни хидротехнически съоръжения. Това съобщи в град Цар Калоян министър Емел Етем.
Ведомството ще препоръча изготвянето на нов анализ за състоянието на хидросъоръженията в страната и вместимостта на водните басейни, както и изграждането на система от охранителни канали, където има голям водосбор.
Повече от 30 години не са правени сериозни инвестиции по отношение обезпечаването на проходимостта на речните корита, каза Емел Етем. Превантивните мерки трябва да обхванат и 249-те активни свлачища в страната, които могат да бъдат потенциално опасни.

"Възстановяването на инфраструктурата, изграждането на подпорни стени, които биха могли да защитят населението от едни високи води, не трябва да е само епизодично действие, когато ни се случи събитие, а трябва да е постоянна политика на общините и на правителствата на Република България", каза Емел Етем. Според нея, средствата за това могат да бъдат обезпечени по оперативни програми, от държавния бюджет и чрез заеми от международни институции. Информацията е на БНР. /БЛИЦ