Успешно приключиха срещите от първия ден на визитата на делегацията, водена от вицепремиера и министър на извънредните ситуации Емел Етем в САЩ. След презентация на Института за управление на извънредни ситуации в Емитсбърг, щата Мериленд министър Етем заяви, че ще бъде обмислена възможността обучение по интернет за действие при кризи да се въведе и в България.
Близо два милиона души са преминали успешно обучението чрез интернет, въведено от Института през миналата година. След приключване на курса всеки участник получава сертификат.
Институтът изпълнява ролята на национален център за разработка на курсове и програми и обучение по управление на извънредните ситуации. Целта е да се повиши капацитета на федералните, щатските, местните и родовите висши правителствени служители, доброволческите организации, обществото и частния сектор за минимизиране на последствията от природните бедствия за американското общество. Учебните програми се адаптират към различните целеви групи. Обучението обхваща четирите фази на управление на извънредните ситуации – подготвеност, реакция, смекчаване на последствията и възстановяване.

Експертите от Института дадоха висока оценка на създадената законова рамка и изграждането на доброволните формирования в страната ни, както и разработените от МИС обучителни програми за подрастващите. „Стигнахме до извода, че обучението на населението трябва да започва от ранна детска възраст. Така малките ще разказват на възрастните наученото, защото по-големите предпочитат да гледат сериали или шоу програми,” сподели в Емитсбърг министър Етем. За две години и половина близо 160 000 представители на местната власт преминаха обучителни програми на министерството.
България получи високи оценки от американска страна и за изгражданата у нас система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия, въведения спешен телефон 112 и Центъра за аерокосмическо наблюдение. Експертите на министерството посетиха Оперативния център на спешния телефон 911.
В Агенцията за вътрешна сигурност и управление на извънредните ситуации на Вашингтон българската делегация се запозна с начина на работа на Оперативния център за управление на извънредни ситуации. Агенцията разполага със специална Интернет базирана програма, която при извънредни ситуации изпраща информация до медиите за събитието и дава указания за действие на гражданите. Българската делегация се запозна и със специалната технология на Агенцията, предоставяща възможност представители на 150 различни институции, които имат отношение към дадена криза да бъдат в постоянна конферентна връзка. /БЛИЦ