България ще може да следва самостоятелна данъчна политика, ако подпише европейския фискален пакт. Това заяви външният министър Николай Младенов в парламента, където представи позицията на страната ни. Външният министър обясни, че повечето точки, за които страната ни е настоявала, са отразени в черновата на договора.
Според Младенов България трябва да се присъедини към тази част от пакта, която задължава страните да бъдат фискално дисциплинирани, а останалата част от договора да влезе в сила, когато се присъединим към еврозоната.<br /> <br /> &quot;Искам още веднъж да отбележа, че това е ключов момент, за да не създава България пред себе си в бъдеще допълнителни препятствия, когато един ден се вземе решението за присъединяване към еврозоната. Гарантирано е ефективното функциониране на вътрешния пазар на ЕС при осъществяване на засилено сътрудничество, също ключов елемент за нашата държава&rdquo;, заяви Младенов.<br /> <br /> Той подчерта, че е предотвратено включването на разпоредби, които биха накърнили правото на страната ни да следва самостоятелна данъчна политика. За страна, която има да наваксва икономическо развитие, икономически ръст и да достигне поне средните равнища на доход в ЕС, това е ключов елемент. <br /> <br /> &ldquo;На последно място, присъединяването към договора няма да доведе до допълните финансови задължения или ангажименти за страната ни. Именно затова на 30 януари Европейският съвет се очаква да постигне съгласие на политическо ниво по договора. Ходът на преговорите до момента ни дава основание да заключим, че оставащите неуточнени въпроси по договора не биха променили отношението на Република България към него&quot;, подчерта Николай Младенов.<br /> <br />