Министърът на образованието и науката Даниел Вълчев предостави предвидените за диференцирано заплащане на педагогическия персонал средства в размер на 44 млн. лв., от които 39 млн. лв. за учителите и 5 млн. лв. за директорите на училищата и детските градини.
За 2008 г. в националната програма „Диференцирано заплащане” се включиха всички общини и министерства, финансиращи училища, детски градини и обслужващи звена. Участие в програмата заявиха и над 99,9% от училищата, детските градини и обслужващите звена.
Средната сума за възнаграждения и осигуровки на едно лице от педагогическия персонал е 418 лв., а за директорите – 902 лв. /БЛИЦ