10 предложения от новата икономическа платформа на НДСВ представи зам.-председателят на жълтите Милен Велчев по време на кръглата маса „Бизнес и икономическа политика” във Варна. Документът е подготвен от икономическия екип на партията.
Предложенията на НДСВ са следните:
1. ЗА НДСВ ВАЛУТНИЯТ БОРД И ФИКСИРАНИЯТ КУРС НА ЛЕВА КЪМ ЕВРОТО Е АБСОЛЮТЕН ПРИОРИТЕТ

Милен Велчев, народен представител от НДСВ и зам.-председател на партията, посочи, че НДСВ винаги е смятало валутния борд като първостепенна гаранция в икономическата политика и най-добра защита на страната срещу световна икономическа криза. Той представи позицията на НДСВ за поддържане на бюджетни излишъци, мерки за рязко намаляване на търговския дефицит и дефицита по текущата сметка на платежния баланс и привличане на повече чуждестранни инвестиции.

2. НДСВ ПРЕДЛАГА БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ДА СКЛЮЧИ ПРЕДПАЗНО СПОРАЗУМЕНИЕ С МВФ
Милен Велчев подчерта, че споразумението не означава, че страната ни реално ще има нужда от заем от МВФ. Предпазното споразумение обаче ще повиши доверието на инвеститорите към България, защото показва ясния ангажимент и на правителството, и на МВФ за запазване на макроикономическата стабилност и валутния борд. То е като „гаранционна карта” на управлението.

3. НДСВ ПРЕДЛАГА ДА СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ РЕСУРСИ ОТ НЕРЕФОРМИРАНИТЕ СИСТЕМИ КЪМ ИНВЕСТИЦИИ В ИНФРАСТРУКТУРАТА
НДСВ счита за необходимо инвестициите на държавата да се насочат към по-приоритетни и ефективни области като инфраструктура. Това е особено важно сега, в условията на настоящата финансова криза, когато строителната индустрия е изправена пред опасност от дълбока рецесия.
НДСВ предлага още да продължи оптимизацията на системите в бюджетната сфера, да се ограничат разходите за издръжка на администрацията, да се предприемат мерки за гарантиране на дългосрочна стабилност на пенсионната система.

4. НДСВ ПРЕДЛАГА ДЪРЖАВАТА ДА ДЕПОЗИРА ПОВЕЧЕ ФИНАНСОВ РЕСУРС В БАНКИТЕ, ВКЛ. ЧРЕЗ РЕПО ОПЕРАЦИИ С ДЦК
НДСВ предлага държавата да използва част от огромния си финансов ресурс (фискалния резерв, както и средствата на големите държавни предприятия) под формата на депозити в българските банки срещу ангажимент за кредитиране на българския бизнес и срещу ангажимент банките да не изнасят средства в чужбина. Една от формите биха могли да бъдат краткосрочни репа (операции за обратно изкупуване), обезпечени с незаложени досега държавни ценни книжа. С това НДСВ счита, че ще се повиши ликвидността в цялата финансова система, ще се понижават лихвите по кредитите за бизнеса, ще бъде преодоляна част от спада на производството и загубата на работни места.

5. НДСВ ПРЕДЛАГА УСКОРЕНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС, ОСОБЕНО ЗА ИЗНОСИТЕЛИТЕ, НАПРИМЕР В СРОК ОТ 1 МЕСЕЦ

6. НДСВ ПРЕДЛАГА БЪЛГАРИЯ ДА ПОТЪРСИ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ЩЕТИ ОТ ГАЗОВАТА КРИЗА

7. НДСВ ПРЕДЛАГА НЕЗАБАВНО КОНЦЕСИОНИРАНЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИ, ПРИСТАНИЩА, ЖП ЛИНИИ, ГАРИ И ДР. ОБЕКТИ

8. НДСВ ПРЕДЛАГА 40 МЛН. ЛВ. ГОДИШНО ЗА МЕЖДУНАРОДНА ТУРИСТИЧЕСКА РЕКЛАМА НА БЪЛГАРИЯ
НДСВ счита, че трябва да бъдат предприети по-сериозни мерки за превръщането на България в привлекателна туристическа дестинация, част от които са свързани с реализацията на приоритетни за развитието на туризма, инфраструктурни проекти, повишаване на инвестициите на международна туристическа реклама и мерки за повишаване на международния имидж на страната ни.

9. НДСВ ПРЕДЛАГА МОРАТОРИУМ ВЪРХУ НОВИ УВЕЛИЧЕНИЯ НА ТАКСИ И МЕЖДУ 10 И 50% НАМАЛЕНИЕ НА НАСКОРО УВЕЛИЧЕНИ ТАКСИ
НДСВ смята, че размерът на таксите за административни услуги трябва да отговаря на разходите на администрациите по предоставянето им. Затова в края на 2008 г. министри от НДСВ внесоха предложение в Министерския съвет за намаляване с от 10 до 50% на редица такси, събирани от няколко министерства.

10. НДСВ ПРЕДЛАГА МОРАТОРИУМ И ЗАБРАНА НА ЗАМЕНКИТЕ И НА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ БЕЗ КОНКУРС И ДРУГИ МЕРКИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ
Министри и депутати от НДСВ вече в продължение на една година предлагат множество мерки за прозрачност при усвояването на еврофондовете, провеждането на различни конкурсни процедури, разпореждането с имоти и други активи. Част от тези мерки вече са приети чрез промени в Закона за обществените поръчки. НДСВ настоява да се спрат „заменките”; всякакво разпореждане с имоти и други активи и избор на партньори за смесени дружества да става само с конкурсна процедура; да се гарантира повече прозрачност при всички конкурсни процедури и обществени поръчки чрез публично отваряне и класиране на офертите и включване на външни участници в оценителните комисии.
Всички тези предложения на икономическия екип на НДСВ са включени в представения за обсъждане документ от 20 страници, на който ще стъпи икономическата платформа на партията, информират от пресцентъра на партията. /БЛИЦ