Междуведомственият съвет към Министерството на околната среда и водите прие екооценката за общия устройствен план на община Царево. Експертите са съгласували и одобрили урбанизирането на 4700 декара на влизане в парк „Странджа”.
Чавдар Георгиев, заместник-министър на околната среда и водите, каза, че почти всички членове на междуведомствения съвет са подкрепили общия устройствен план за община Царево. Той уточни, че са поставили доста стриктни условия по отношение на застрояване на териториите, като легловата база според плана няма да надвишава повече от 58 960 легломеста. Освен това за всяко населено място към община Царево ще бъдат изградени пречиствателни станции и ще бъдат подобрени инфраструктурите.

Георгиев каза още, че приемането на общия устройствен план няма да узакони незаконните строежи като комплекс „Златна перла”.

Не такова мнение обаче изказаха от партия „Зелените”. Според Андрей Ковачев общият устройствен план дава предпоставки за узаконяването на подобни незаконни строежи. Освен това стана ясно, че от крайбрежната ивица на Варвара, която прилежи към парк „Странджа”, се изваждат още 5000 декара, които се урбанизират допълнително. Не е ясно по-нататък каква ще бъде тяхната съдба, въпреки уверението на заместник-еко министъра, че строителството ще бъде рефлектирано. /БНР