Държавна агенция “Национална сигурност” ще бъде информирана от банките за всяко разплащане над 30 000 лева. Същото ще важи и за БНБ, реши правителството като прие график с 80 неотложни мерки по плана за действие в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност.
Целта е да се окаже значително противодействие на организираната престъпност и прането на пари. Графикът цели преодоляване на констатираните недостатъци и отправените към страната ни критики в доклада на ЕК.
Кабинетът предвижда цялостно преформулиране на мандата и модела на работа на комисията за превенция и противодействие на корупцията към МС, като е отразена препоръката да се разшири участието на неправителствения сектор в нея.

Документът включва действия, насочени към засилване на отчетността, прозрачността и ефективността на звената от съдебната система. Предвиждат се мерки, осигуряващи кохерентност на юриспруденцията, проактивни действия на ВСС и повече публичност на свършената работа, се посочва в съобщението. /БЛИЦ