На заседание на Министерския съвет днес беше приет проект за Закон за Националната система за спешни повиквания с Единен Европейски номер 112.
Проектът третира структурата и функциите на центровете на Спешния телефон в нашата страна. Специално внимание е отделено на организацията на дейността в тях и на основните задължения на служителите. Законът ще регламентира регистъра на спешните повиквания, правата на българските граждани и на гостите на страната. Той определя задълженията на националните служби за спешно реагиране и финансирането на центровете на спешния телефон на територията на цялата страна.
Предстои процедура по внасяне в Народното събрание на проекта за Закон за Националната система за спешни повиквания с Единен Европейски номер 112. В началото на следващата сесия на парламента ще бъде внесен в пленарна зала. /БЛИЦ