Правителството определи като неоснователно искането да се обявят за противоконституционни промените в Кодекса за социално осигуряване, свързани с прехвърлянето на средства от професионалните пенсионни фондове в държавния фонд „Пенсии”.
Искането е внесено в Конституционния съд от 51 народни представители. В мотивите на искането вносителите се позовават на член от Конституцията, който защитава неприкосновеността на частната собственост, а вносителите твърдят, че индивидуалните партиди в професионалните фондове са собственост на осигурените &ndash; работниците от първа и втора категория на труд.<br /> <br /> В становище до съда администрацията на Министерския съвет заявява, че тези твърдения са неоснователни, тъй като в индивидуалните партиди се натрупват целеви средства от работодателски осигурителни вноски, персонифицирани за конкретни хора, но това не са лични средства на тези хора. Внесените в партидите пари нямат типичните признаци на частни спестявания на осигурените, с които те да могат да се разпореждат свободно. Друг аргумент на правителството е, че с прехвърлянето на средствата във фонд &bdquo;Пенсии&ldquo; на НОИ, тези средства не сменят своя титуляр и продължават да се водят на името на всеки конкретен човек. Становището отхвърля и твърдението на вносителите, че с прехвърлянето на средствата без съгласието на осигурените хора се извършва принудително отчуждаване на парите, което противоречи на друг член от Конституцията. От администрацията обясняват, че не може да се използва този член на Конституцията, тъй като в конкретния случай не става въпрос за държавни или общински нужди, а за конкретни социални потребности.<br /> <br /> Министерският съвет счита, че искането е неоснователно и би трябвало да бъде отхвърлено.<br /> <br /> <em>Синдикатите също не подкрепиха внесеното искане. Изпълняващият длъжността президент на КНСБ Пламен Димитров заяви, че Кодексът за социално осигуряване не определя осигурените в професионалните фондове лица за собственици на пари по индивидуалните партиди. Няма основание да се твърди, че е нарушена частната неприкосновеност, допълни Димитров.<br /> <br /> </em>