МВР ще получи 13,6 млн. лева по Оперативна програма "Регионално развитие" за покупка на 42 пожарни коли.
Това ще стане с подписването днес на рамково споразумение по оперативната програма от заместник -министрите на регионалното развитие и благоустройството Искра Михайлова и на вътрешните работи Раиф Мустафа. Церемонията ще се състои в МРРБ и на нея ще присъстват министрите Асен Гагаузов и Михаил Миков.
Споразумението е резултат от схемата „Подкрепа за ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите при пожари в градските агломерационни ареали” по ОПРР.

Схемата стартира на 15 декември 2007 г. Нейната цел е ограничаване разрастването на пожари и предотвратяване на рискове и щети за живота и имуществото на хората при пожар в градските агломерационни ареали чрез осигуряване на съвременна пожарна техника. /БЛИЦ