„Не съм замесен в подобни глупости – подкупи от 15%. Няма конкретни факти за корупция в министерството ми”, каза Николай Василев след среща, организирана със съдействието на Антоанета Ненкова. На срещата присъстваха и Димитрина Тодорова и Милена Дачева – експерти на БАРДА по международни проекти и европейско финансиране.
Дойче Веле: Имаше ли нещо от казаното от експертите на БАРДА, което ви изненада? Нещо, което да Ви накара да предприемете мерки за промяна? Имаше твърдения за корупционни схеми. Например за това, че съществува симбиоза между Комитета за наблюдение и спечелени проекти по ОПАК. Имаше сигнали за държавни служители, включително и от Вашето министерство, които „лобират” за НПО-кандидати по европрограми. За искани подкупи от 15% от стойността на проекти, включително и от служители на МДААР. Накратко: как ще завърши разговорът Ви с експертите на БАРДА?

Николай Василев: Изненадан съм, че вече 40 минути съм в тази стая и не зная защо съм тук. Всъщност да Ви призная, не научих нищо. Действително нашите гости имаха няколко коментара по Оперативната програма за административен капацитет. Един от тези коментари е, че членове на Комитета за наблюдение по някакъв начин са участвали със свои проекти.

Дойче веле: Печелят проекти. Пред Вас са два списъка: единият е списъкът на бенефициентите по ОПАК, другият е списъкът на членовете на Комитета по наблюдение - това е органът, който създава правилата или синхронизира правилата по ОПАК с европейския регламент. Шест организации, членове на Комитет по наблюдение са спечелили проекти по европейската програма. Това не отговаря на регламента на Европейския социален фонд.

Николай Василев: Нямам такова впечатление. Признавам си, че от няколко години откакто министерството ми се занимава с тази Оперативна програма, днес разбрах, че някой поставя този въпрос. В Комитета за наблюдение влизат най-различни представители. Те не са случайно измислени. Те са авторитетни личности от авторитетни организации. Например: министерства, Министерски съвет, добре известни социално-икономически партньори - синдикати и работодатели, неправителственият сектор. Всъщност какви хора предлагате да включим в нашия Комитет за наблюдение?

Дойче Веле: Проблемът не е в това. Проблемът е, че например НСОРБ има представители във вашия Комитет за мониторинг и същото сдружение има спечелен проект по ОПАК. Същото важи за Асоциацията на индустриалния капитал, Българска стопанска камара, Сдружение "Възраждане", КНСБ и КРИБ. Ето и позицията на експертите, които седят срещу Вас. Те ще Ви обяснят какво е смущаващото в подобна практика?

Милена Дачева: За нас смущаващото е, че членовете на Комитета за наблюдение разполагат с повече информация от останалите кандидати по програмата. Имат вътрешна информация, която останалите НПО нямат.

Димитрина Тодорова: Въобще правилата на всичките структурни фондове не допускат членове на Комитета за наблюдение да печелят и проекти. Тоест трябва да има ясно разделение на функциите: изпълнителна, прилагаща и формираща политика. Трябва да има категорично разграничение на различните нива. Ние не оспорваме мястото на едни или други членове в Комитета - с тези НПО и ние работим много добре. Оспорваме това, че същите тези членове печелят проекти.

Николай Василев: Категорично не съм съгласен. Членството в различните Комитети за наблюдение е предмет на Постановление на МС. Нормално е да участват точно тези хора - представители на държавната администрация, на синдикатите и работодателите и на неправителствените организации.

Дойче Веле: Пак да кажа, това не е проблемът, г-н Василев. Проблемът е, че същите тези представители, които пишат правилата, печелят и проекти.

Николай Василев: Каква смятате, че е ролята на Комитета за наблюдение?

Дойче веле: Не обсъждаме ролята на Комитета за наблюдение…

Николай Василев: Добре, но аз все пак мога ли да Ви отговоря на този въпрос? Ще има проблем, ако организациите, които печелят, участват в оценителните комисии. Това че някой е член на Комитета за наблюдение в никакъв случай не го прави по-вероятен или по-малко вероятен кандидат, който да спечели. Това е все едно да кажете, че щом примерно за една Асоциация на спортистите или на артистите… Да кажете, че щом примерно много спортисти от Левски или ЦСКА участват в такива асоциации, то значи Левски или ЦСКА с по-голяма вероятност ще спечелят шампионската титла. Така че, за мен няма абсолютно никакъв проблем.

Дойче Веле: Добре, разбрахме Ви, г-н министър: няма проблем. А какъв е коментарът Ви за сигнала, че през април тази година, по време на втората фаза по ОПАК, държавен служител от МДААР е поискал от партньори на БАРДА 15% от стойността на проекта?

Николай Василев: Току-що разговарях с госпожата от ямболската неправителствена организация, подала сигнала и очаквах от нея информация по този случай. Тя категорично отрече. Аз й казах да се чувства спокойно. Уверих я, че ако се страхува, аз в никакъв случай не съм замесен в подобна дейност, нека да бъде свободна и да ми даде информация. Аз незабавно ще взема мерки. Тя обаче категорично отрече да има такова нещо. С други думи, ако Вие сте на мое място, какво бихте направили? Аз нищо друго не мога да направя в момента.

Значи, аз отговарям за своето министерство и казвам следното: като министър никога не съм бил замесен в подобни глупости. Ако смятате, че някой служител на нашето министерство е замесен в корупционни схеми, бих искал да ми бъде даден конкретен сигнал и аз ще ви демонстрирам, че още същия ден ще взема мерки. /ДВ