Над 165 млн. лв. са преведени днес по банковите сметки на близо 9 000 земеделски стопани по линия на директните плащания за кампания 2008 г. , съобщиха от Министерство на земеделието. От общата сума 97 млн. лв. са по Схемата за единно плащане на площ, 65 млн. лв. са национални доплащания, а 3 млн. лв. - за необлагодетелствани райони.
От 15 декември 2008 г. до момента 62 000 земеделски производители са получили близо 577 млн. лв. От тях 325 млн. лв. са по линия на СЕПП, а над 215 млн. лв. са национални доплащания. Преведени са общо и над 17 млн. лв. по мерките за необлагодетелствани райони по Кампания 2008, които са част от директните плащания на площ. Изплащането на средствата ще продължава.
В бюджета за 2009 г. за национални доплащания са предвидени 211 млн. лв., от които 61 млн. лв. за национални доплащания за животни, а 150 млн. лв. за национални доплащания на площ. Към предвидените в бюджета 150 млн. лв. за плащания на площ ще се прибавят и средства в размер на 108 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и задължителното национално съфинансиране към тях. Така сумата на национални доплащания на площ ще достигне 258 млн. лв.
Отделно в бюджета са предвидени и допълнително 167 млн. лв., за които през месец октомври 2009 г. Министерски съвет може, при изпълнението на определени параметри на бюджета, да разреши да бъдат използвани за изплащане на национални доплащания за всички сектори, за които имат право на национални доплащания.
Новите схеми за национални доплащания към директните плащания за 2009 г. целят да се увеличи максимално броят на хората, които имат право на субсидия за глава животно. На подпомагане ще подлежат стопанствата с над 5 глави едър рогат добитък и/или с над 20 овце или кози-майки. Според актуализираните данни на Информационната система на НВМС в момента в страната има: 597 890 броя едър рогат добитък във ферми с над 5 животни (общо 37 892 обекта), 101 449 кози майки във ферми с над 20 животни (общо 1893 обекта). Овцете-майки към днешна дата са 1 104 361 във ферми с над 20 животни в 15 792 обекта. Средствата по тази линия на подпомагане ще се изплащат след 1 декември. /БЛИЦ