Парламентарната комисията по енергетика прие промени в Закона за енергията от възобновяеми източници. Депутатите обясниха намеренията си с необходимостта от стимулиране на пазара на електрическа енергия, ефективно управление на мощностите, балансиране на електроенергийната система и създаване на условия за ефективната й работа.
Предвижда се разпределението на разходите, произтичащи от наложени задължения към обществото, да се извършва между потребителите на вътрешния пазар. Предлага се и изменение на Закона за енергийната ефективност, с което, в изпълнение на задължението за транспониране на Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на съвета, се предвижда приходите, получени от търга на квоти, да се използват за развитие на възобновяемите енергийни източници с оглед спазване на ангажимента за 20% използване на енергия от възобновяеми източници до 2020 г.<br /> <br /> Предвижда се средствата от постъпления от продажби на квоти за емисии на парникови газове за периода 01.12.2012 до 30.06.2014 г. да се използват за покриване на разходите, произтичащи от задължения за изкупуване на електрическа енергия на преференциални цени по Закона за енергията от възобновяеми източници.<br /> <br /> Комисията прие проект за решение за подкрепа на мерките на правителството. Председателят на комисията Рамадан Аталай заяви, че утре сутринта ще бъде внесен докладът за разглеждане в пленарна зала.&nbsp;