264 души, заемащи висши държавни длъжности ще бъдат проверени от НАП, след като Сметната палата е установила, че не са декларирали някакво имущество в декларациите, както изисква Законът за публичност на имущество на лицата, заемащи висши държавни длъжности.
Пропуските са най-разнообразни - от необявени покупки на леки автомобили на съпрузи и съпруги, до недекларирани хонорари, парцели и апартаменти. <br /> <br /> Данните за двеста шейсет и четиримата нарушители са изпратени в НАП, започват проверки на всички тях, съобщи вчера изпълнителният директор на агенцията Красимир Стефанов. &quot;Призовавам всички тези лица да изразят писмено съгласието си да оповестим данните от техните проверки&quot;, каза днес директорът на НАП. Инспекциите ще обхванат не само необявеното имущество, но и всички приходи и разходи на проверяваните и техните съпрузи и съпруги, ще се изследва и това дали официално обявените им доходи съответстват на семейното имущество. Средният срок за една подобна проверка е 3 месеца.<br /> <br /> Според данъчните закони ако се установи несъответствие на доходи и имущество, инспекторите на НАП начисляват пълния размер на укрития данък заедно с лихвите. При открити данни за данъчно престъпление, материалите се предават на прокуратурата. Наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода до 8 години и конфискация на цялото или част от имуществото на лице, което е укрило данъци в особено големи размери.<br /> <br /> От приходното ведомство обаче уточняват, че не всяко нарушение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности е и данъчно нарушение. Покупката на лека кола от съпруг или съпруга сама по себе си не е данъчна простъпка, допълват още от НАП. <br /> <br />