Ръководството на Народното събрание ще възражда Националния център за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ), който бе закрит миналата година, а директорът й Лидия Йорданова - уволнена дисциплинарно заради засечени куп финансови нарушения. Плановете за това са разписани подробно в доклада на парламента за бюджетната прогноза на законодателния орган до 2016 г.
&bdquo;В процес на преразглеждане е досегашната дейност на НЦИОМ в качествено и количествено отношение и създаването на негово място на структура, която в по-голяма степен да отговаря на нуждите на своето време, пише в документа, цитиран от &quot;Монитор&quot;.<br /> <br /> Изрично е уточнено, че новото звено няма да бъде копие на старото, като задачите и компетенциите му ще бъдат разширени значително. Освен изследване на общественото мнение за работата на държавните институции, за електоралните нагласи и по теми, проблеми и събития с висока обществена значимост, подобреното издание на НЦИОМ ще осъществява и обратна връзка с хората и ведомствата, към които са насочени приеманите от депутатите поправки в законите. Като основен негов приоритет е разписано осигуряването на информация на НС за отношението на обществото към приеманите законопроекти, както и с данни за това как работят вече приетите промени и какво е тяхното въздействие върху обществените отношения.<br /> <br /> Ще се правят и специални допитвания до гражданите за това какви промени искат да бъдат предприети от избраниците. &bdquo;Това ще позволи на институцията Народно събрание да удовлетвори в по-голяма степен задължението си да полага грижи за качеството на законодателството&rdquo;, мотивират се от администрацията на парламента.<br /> <br /> Резултатите от работата на реформирания НЦИОМ пък ще се обявяват по различни канали. Ще се поддържа специална платформа в нета, ще се публикува и периодично печатно издание, ще се провеждат също семинари и конференции според конкретните особености на съответното аналитично проучване.<br /> <br /> Цялостното преструктуриране вече е започнало. Крайната цел е новото звено да се превърне от такова за социологически проучвания в &bdquo;изцяло аналитичен център, с качествено различни по своя правен характер задачи и компетенции&rdquo;, пише в доклада. Това ще стане в рамките на програмата &bdquo;Връзки с избирателите и народно представителство&rdquo;, за която всяка година до 2016 г. ще се заделят по близо 2 млн. лв. Средствата по нея обаче са насочени и за още куп дейности, свързани с информация и публичност на Народното събрание, които трябва да доведат до &bdquo;утвърждаване авторитета на Народното събрание&rdquo;, както и до &bdquo;повишаване доверието на обществото към народните представители&rdquo;. Парламентът се нуждае от подобни политики, тъй като от години е институцията с най-нисък рейтинг.