Сметната палата направи одитен доклад за състоянието на МРРБ през 2008 и 2009 година
<em>Финансово необезпечени договори за 80 милиона лева са били подписани в Министерството на регионалното развитие и благоустройство през 2008 и 2009 година. Това стана ясно от доклад на Сметната палата за финансовото управление на министерството.</em><br /> <br /> Според PRO.BG е установено още, че поетите задължения по договори не са отразявани своевременно в счетоводната система, което е довело до нарушаване на принципа на текущото начисляване. Освен това предвижданите разходи са били надвишавани в пъти.<br /> <br /> Сред нарушенията Сметната палата е отчела и това, че няма ефективен контрол и мониторинг на всички етапи от провеждането на процедурите по възлагане на обществени поръчки, което е причина за редица пропуски и нарушения. /БЛИЦ<br />