250 млн. лв. от публичната инвестиционна програма на правителството ще бъдат преструктурирани с цел подпомогане на реалния сектор в условията на световна криза, реши Политическият съвет на управляващата коалиция БСП-НДСВ-ДПС.
Те ще се насочат към създаването на нови работни места, гарантиране на заетост, устойчивост на бизнеса и подкрепа на икономическия растеж на страната, както и за общински проекти. Средствата са за сметка преструктуриране на капиталовите разходи на ведомствата като ще отпаднат проекти за обурудване и с ниска степен на готовност през настоящата година. Финансовият ресурс ще бъде пренасочен към инвестиции в бъдещето на страната и социално значими системи – изграждане и модернизиране на детски ясли и градини, училища, читалища и инфраструктурни проекти.
Политическият съвет на управляващата коалиция БСП-НДВС-ДПС разгледа инвестиционната програма на правителството, която е една от мерките в антикризисния План за икономическа стабилност и напредък през 2009 г. Инвестиционните програми на всяко едно ведомство бяха обсъдени на поредица от работни срещи на премиера Сергей Станишев, народни представители от управляващата коалиция и екипите на отделните министерства през януари. На тях беше обсъдена готовността на всеки един проект със срок на изпълнение 2009 г., териториалното му разпределение и ефектът върху социално-икономическото развитие на съответния регион.
До една седмица работната група трябва да утвърди окончателните проекти.
Заседанието на управляващата коалиция продължава с обсъждане на изборното законодателство и подготовката за провеждането на предстоящите избори за национален и Европейски парламент. /БЛИЦ