Изготвянето на стратегията за цялостен подход във връзка с бежанската криза трябва да започне веднага, за да може в най-кратки срокове Европа да е подготвена за очакваната още по-голяма миграционна вълна. За това призова евродепутатът от Алианса на либералите и демократите Неджми Али по време на заседание на Комисията по бюджет в Европейския парламент на 30 септември 2015 г.
На това заседание вицепрезидентът на Европейската комисия Кр. Георгиева представи предложение за изменение на Бюджет 2015, с което се поемат допълнителни финансови ангажименти в размер на 301 млн. Евро за осигуряване на мерки в отговор на миграционния натиск. В изказването си г-н Али приветства бързата реакция на Комисията и специално на комисар Георгиева за изготвянето на решението и за своевременното информиране на Парламента, но се спря и на необходимостта от стратегически подход към проблемите, който следва да донесе едно по-цялостно решение. <br /> <br /> &bdquo;Изготвянето на стратегията следва да започне още към настоящия момент, защото по време на изслушването на Агенцията &bdquo;Фронтекс&rdquo; беше заявено, че стратегия за по-дългосрочна визия, в контекста на развитието до 2020, трябва да бъде готова през 2017 г. Мисля, че този срок трябва да бъде ускорен, и ние час по скоро трябва да проведем стратегически преглед и да имаме в резултат дългосрочна визия и стратегия, още до края на тази година. За следващите години трябва да са разчетени и финансово осигурени съответните политики и програми, което да подкрепи цялостният подход, защото всички тези проблеми, които се поставят днес тук на масата, както по отношение на Турция и на държавите в Южна Европа, така и по отношение на страните на произход на проблемите, трябва да бъдат решени със замах. В противен случай проблемите ще ни се стоварят с още по-голяма сила през следващата година. Затова ние се нуждаем от един спешен дългосрочен подход с цялостна стратегия и визия за развитие&rdquo;, заяви Неджми Али.<br /> <br /> Той бе категоричен, че ситуацията е тревожна, а Европа е изправена пред извънредна ситуация. &bdquo;За съжаление, според информациите, които имаме, бежанската вълна все повече ще се разраства, което налага да се действа веднага&rdquo;, допълни българският евродепутат.&nbsp;<br /> &nbsp;