След поредното писмо от ССБ (Съюз на съдиите в България) до министър-председателя, в което магистратите се оплакват отново, че министър Цветан Цветанов се опитва да оказва натиск върху съда с изказванията си и така е нарушил „пакта за ненападение”, който Борисов сключи с третата власт, „БЛИЦ” потърси съдия Нели Куцкова за коментар
<b>Г-жо Куцкова, в писмото пише, че това е поредното изпратено до премиера писмо - колко са пращани преди това? И какъв отговор получихте?<br /> </b><br /> Това е поредното писмо на Съюза на съдиите. Искам чрез медиите да стане ясно, че ние не очакваме отговор, очакваме поведение, което да е в съответствие с конституционните норми и с изискванията на Европейската конвенция за правата на човека, за ненамеса на изпълнителната власт в работата на съда.<br /> <br /> <b>Казвате, че министър Цветан Цветанов е нарушил няколко пъти &quot;пакта на ненападение&quot; - изброявате няколко случая, но кажете ми - смятате ли, че това е преднамерено действие от негова страна?<br /> </b><br /> Попитайте г-н Цветанов. Не мога да кажа дали е преднамерено или случайно.<br /> <br /> <b>Неговото поведение би ли могло да доведе до осъждане на България в Европейския съд по правата на човека в Страсбург? За какво точно биха могли да ни осъдят?<br /> </b><br /> Г-н Цветанов видимо не се съобрази с волята на премиера, който пое амгажимента да бъде гарант за добрите взаимоотношения между изпълнителната и съдебната власт. А що се отнася до Страсбург - ние вече сме осъдени за подобни изявления. Имам предвид делото Петьо Петков срещу България, където държавата ни е осъдена за това, че бившият районен прокурор Славчо Кържев си беше позволил по висящо дело да твърди, че няма съд, който да го убеди, че подсъдимият Петков е невинен. Съдът в Страсбург приема, че публичното изявление на високопоставен прокурор по висящо дело нарушава изискването на чл.6 от ЕКПЧ за безпристрастен съд.<br /> <br /> <b>Доколко МВР си върши работата?<br /> </b><br /> И в МВР, както и във всяка една институция, има качествени, почтени хора, които си вършат съвестно и със сърце работата, има и такива, които позорят професията. Основният проблем е, че некачественото разследване се проявява ясно едва в съдебната зала, когато доказателствата започват да &quot;гърмят&quot;. И не мога да разбера масовата нагласа, че винаги съдът е виновен, когато обвинението не издържи.<br /> <br /> <b>Допускате ли опит за манипулация на общественото мнение от страна на Цветан Цветанов?<br /> </b><br /> Не го изключвам - най-малкото така изглежда през нашите очи.<br /> <br /> <b>Смятате ли, че изпълнителната власт си служи наистина с политическа реклама, за да контролира както съдебната власт, така и общественото мнение?<br /> </b><br /> Ние сме го казали в писмото, че постигането на надмощие на изпълнителната над съдебната власт със средствата на политическата реклама за въздействие върху общественото мнение създава предпоставки за авторитарно управление и за грубо погазване на правата на гражданите. Защото контролът върху съдебните актове в целия демократичен свят се упражнява от по-горната съдебна инстанция и неслучайно човечеството е въвело инстанционното производство. Само революционните трибунали са правораздавали на една инстанция, без право на обжалване.<br /> <br /> <b>Трябва ли министър-председателят на България да санкционира по някакъв начин министър Цветанов заради публичните му коментари? Има ли изобщо такова нещо като &quot;справедлива санкция&quot;?!<br /> </b><br /> Както ние не искаме да ни се месят в работата, така и не бихме искали да се бъркаме във взаимоотношенията между премиера и неговия заместник. Що се отнася до справедливата санкция, справедливостта е нещо много относително. За наказания тя винаги е прекалено строга, а за пострадалия - прекалено лека.<br /> <b><br /> Едно интервю на Анелия ПОПОВА</b><br />