Д-р Нели Нешева стана жертва на недъзите на системата на здравеопазване. Това е позицията на Българска стопанска камара.
Зад активната медийна кампания срещу ръководството на НЗОК прозират лобистки интереси на засегнати от новите правила за движение на финансовите потоци, включително по отношение финансирането на здравните заведения и търговете за лекарства, конкретизират се от Камарата.<br /> <br /> В качеството си на неправителствена организация, представена в Надзорния съвет на НЗОК, и като представител на работодателите - основни вносители в бюджета на касата, БСК не може да подмине с мълчание разразилите се през изтеклата седмица скандали около премирането на служителите на НЗОК, включително последвалата оставка на управителя на касата - д-р Нели Нешева.<br /> <br /> Чувствителността на общественото мнение към финансовото стимулиране на заетите в администрацията е обяснимо, но то не трябва да бъде водещ аргумент, особено когато се отнася до управлението на огромни финансови потоци, като тези в НЗОК. <br /> В условията на финансова криза и множество наследени проблеми, през последната година ръководството на НЗОК положи много усилия да стабилизира дейността на касата и тушира натрупаното през последните години напрежение, свързано с изплащането на задължения към договорните партньори. Постигната беше стабилност и регулярност при плащанията. Основният проблем - закъснението в плащанията към болниците и аптеките през 2010 година - беше решен. Още през януари 2011 г. финансовата институция изплати всички дължими средства от предходни периоди на аптеките и на болниците.<br /> <br /> Беше разработена и започна да се прилага нова лекарствена политика на НЗОК. Утвърдени бяха ясни и категорични правила за договаряне на цените на лекарствата. НЗОК вече има възможност да договаря отстъпки в цените на медикаментите, с което се постига реално намаление на съществуващите цени и, разбира се, по-ефективно изразходване на средствата за лекарства. С приемането на новата лекарствена политика се ограничи съществуващият монопол и лобиране при определяне на цените и влияние на определени фирми и консорциуми.<br /> <br /> Въведена беше нова методика за разпределяне на средствата към болниците. Новата методика за разпределяне на средствата към болниците, утвърдена от НС на НЗОК през 2011 г., повиши прозрачността при разпределение на финансовия ресурс и ограничи съществуващия външен натиск и лобиране за преразпределение на финансови средства към точно определени здравни заведения.<br /> <br /> Осигурен беше по-лесен достъп до лекарства. От 2011 г. бе разширен достъпът на хроничноболните пациенти до отпускане на частично или напълно платени от НЗОК лекарства. От 2011 година хроничноболните получават своите лекарства, в която и да е аптека, сключила договор с НЗОК, на територията на цялата страна.<br /> <br /> От организацията изразяват своите опасения, че персоналните промени в НЗОК могат да доведат до нежелани сътресения, които ще намалят или заличат ефектите от постигнатото през изтеклата година. От БСК очакват управленската далновидност да надделее над популистките реакции и стабилността на НЗОК да бъде съхранена.<br /> <br /> &quot;Българската стопанска камара е принципно против изплащането на бонуси за сметка на такси и глоби, набирани, от която и да е администрация. Същевременно, БСК е за премирането на работещите в администрацията, когато се отнася до реални резултати и е в съответствие с действаща нормативна уредба. Стабилизирането на обществените фондове и системи, освен през стриктно изпълнение на осигурителните задължения, минава и през поддържането на финансово осигурени и мотивирани по регламентиран начин служители.<br /> <br /> &ldquo;Запазете професионализма, отстранете бързо лъжицата катран от бурето с мед, не се поддавайте на лобистки натиск и популистки настроения! Професионализмът е национално богатство. Грижете се за него&quot;, призовават от БСК. <br /> <br /> Управителят на Националната здравноосигурителна каса Нели Нешева подаде оставка, след скандал заради раздадени бонуси във ведомството. Тя заемаше поста от пролетта на 2010 година.<br /> <br />