13 неправителствени организации, работещи в областта на културата, се обявиха за спиране на законопроекта за културното и историческото наследство и започват национална подписка за недопускане разглеждането му на второ четене в Парламента.
Според Съюза на нумизматичните дружества, на антикварите и на още 11 неправителствени организации, свързани с културата, законопроекта е непоследователен, не отговаря на европейските стандарти и дори не съответства на българската Конституция, тъй като никъде в нея няма ограничение върху съсобствеността на културни и археологически ценности. Според организациите проектът, внесен от Комисията по култура към НС, не създава надеждни условия и ефикасни механизми за предотвратяване и наказване на престъпленията, свързани с унищожаването на културни ценности, както и за техния незаконен износ и дори създава условия за безпрепятственото развитие на т.нар. иманярство в страната. Неправителствените организации съобщиха, че организират обществено обсъждане на законопроекта на 9 септември т.г. в сградата на Софийския университет и поканиха на него да присъстват и представители на Комисията по култура към НС. /БЛИЦ