В сряда министър Нона Караджова ще участва в заседанието на Съвета на министрите по околна среда към ЕС в Люксембург, водено от ротационния председател на Европейския съюз – Швеция.
Министрите ще приемат документ, озаглавен &bdquo;Заключения на Съвета относно екоефективна икономика в контекста на Лисабонската стратегия след 2010 г. и на Стратегията на ЕС за устойчиво развитие&rdquo;,&nbsp;и ще одобрят заключения за стратегията на&nbsp;съюза за подобряване на разглобяването на кораби за скрап.<br /> <br /> В дневния ред е предвидено министрите по околна среда на 27 страни &ndash; членки на ЕС да&nbsp;направят дебат и&nbsp;по проектите на законодателни актове на общността&nbsp;за отпадъците от електрическо и електронно оборудване, както и за ограничението на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване. <br /> <br /> Позицията на България ще бъде одобрена от Съвета по европейските въпроси на 19 октомври и от Министерски съвет на 21 октомври т.г. С решението си МС ще даде мандат на министър Караджова да представи позицията на страната на заседанието на Съвета на министрите. <br /> <b>Красимир Николов, БЛИЦ</b>