Нова дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности" ще бъде създадена към администрацията на Министерския съвет. Това предвиждат утвърдените промени в Устройствения правилник на ведомството, съобщиха от правителствената информационна служба.
Дирекцията ще бъде правоприемник на Централното звено за координация в борбата за защита на финансовите интереси на Европейските общности към Министерството на вътрешните работи. Тя ще подпомага организацията на работа и дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности. Дирекцията ще бъде на пряко подчинение на заместник министър-председателя, отговорен за управлението на европейските фондове. /БЛИЦ