Във Върховния административен съд (ВАС) беше внесена от Централната избирателна комисия за избиране на народни представители в 41-во Народно събрание (ЦИК) жалбата на Пламен Юруков срещу решение на ЦИК за регистриране на коалиция от партии “Синята коалиция” за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.
По жалбата бе образувано административно дело, насрочено за разглеждане от тричленен състав на ВАС в открито съдебно заседание на 2.06.2009 г. от 11.30 ч. в зала № 1.<br /> <br /> Жалбоподателят твърди, че ЦИК неправилно и необосновано е тълкувала постановеното на 30.05.2009 г. съдебно решение на ВАС. В жалбата пише: &bdquo;И от фактическа, и от правна страна, се явява безспорно, че съдебният състав е отменил административен акт, издаден от Централната избирателна комисия, тъй като същата не е разгледала по същество подаденото заявление&rdquo;. Според Пламен Юруков, ЦИК е била длъжна да се съобрази с изложените в мотивите на съда аргументи и да проведе необходимия дебат преди постановяване на обжалваното решение за регистрация.&nbsp; /БЛИЦ<br />