Парламентът прие окончателно промените в Закона за пътищата, с които Фонд “Републиканска пътна инфраструктура” се преобразува в Национална агенция “Пътна инфраструктура” към Министерския съвет.
Новата агенция ще се управлява от Надзорен съвет от петима членове с мандат от 5 години, които ще се одобряват и освобождават по предложение на премиера. Изпълнителният директор и двамата му заместници ще се назначават от премиера. Отпадна предложението на ДСБ за освобождаване на член на Надзорния съвет при системно неизпълнение на задълженията му. /БЛИЦ