Проучването на НЦИОМ в периода 3 - 10 юли сочи, че към момента на провеждане на проучването, за ГЕРБ регистрираме електорални симпатии в интервал от 22% до 23%, а БСП печели симпатии в интервал от 19% до 20%. Протестите все още не раждат достатъчно значими политически алтернативи, различни от статуквото. е друг извод в национално представително проучване на обществено-политическите нагласи на Националния център за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ).
Налице е известно свиване на електоралната тежест на ГЕРБ, в рамките на 1-2%, докато БСП леко разширява електоралната си подкрепа, в рамките на около 2-3%. Ако изборите за Народно събрание бяха на 10 юли 2013 г., в следващ парламент със сигурност би присъствало и ДПС с електорална подкрепа между 6% и 7%.<br /> <br /> Няколко формации имат реални шансове да прекрачат прага на нов парламент &ndash; &quot;Атака&quot;, Движение &bdquo;България на гражданите&ldquo; (ДБГ) и НФСБ, всяка от които получава около 3% от електоралните симпатии на имащите право на глас.<br /> <br /> Що се отнася до новоучредени формации, както и до заявения Реформаторски блок, все още е рано да се мери електорална подкрепа за тях, доколкото тези проекти засега остават в сферата на намеренията, дори според някои от учредителите им.<br /> <br /> Три четвърти от хората, които са гласували за ГЕРБ на 12 май, твърдят, че биха повторили вота си и днес. Сред гласувалите за Коалиция за България, този дял е 85%, а сред избирателите на ДПС &ndash; 82%.<br /> <br /> Настоящото проучване на НЦИОМ е първо след парламентарните избори.<br /> <br /> ***<br /> Настоящото изследване на НЦИОМ е регулярно планово в рамките на изследователската програма на Центъра и няма външен възложител. Изследването е извършено и финансирано от НЦИОМ и е публикувано на интернет страницата на центъра &ndash; https://www.parliament.bg/nciom/bg<br /> <br /> Изследването е проведено в периода 3 - 10 юли 2013 г. и е представително за пълнолетното население на страната. По метода на полустандартизираното face-to-face интервю по домовете им са интервюирани 1000 пълнолетни български граждани.<br /> Извадката е двустепенна, гнездова, случайна, с вероятности, пропорционални на броя на жителите на населените места, които попадат в извадката, стратифицирана по местоживеене.<br /> <br /> Подборът на респондентите в домакинствата е извършен по модифициран метод на Лесли Киш (най-близка рождена дата).<br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ</strong></span><br type="_moz" />