Необходим е нов Наказателен кодекс, каза пред БНР Иван Димов, член на Висшия съдебен съвет и председател на Постоянна комисия към Съвета. Неговият мотив е, че само с нов кодекс ще се промени политиката в наказателното правораздаване.

Димов смята, че  проблемът е по-скоро конституционен, защото според основния закон има три отделни звена в съдебната система – следствие, прокуратура и съд.

През седмицата министърът по европейските въпроси Гергана Грънчарова поиска присъди по значими дела и призова за драстични резултати в съдебната система в следващите шест месеца, но това по-скоро е добро пожелание, защото постановлението на присъдите се извършва от независимия български съд и Висшият съдебен съвет не може да има отношение пряко към това,заяви Иван Димов. Според него отговорността на Висшия съдебен съвет е свързана с кадрите, които постъпват в съдебната система, и техния подбор. Съветът прецезира до максимално степен своята дейност в това отношение, посочи още той. /БЛИЦ