Планът за действие по спрените пари по програмата САПАРД не е връщан за доработка от вицепремиера Меглена Плугчиева и днес на извънредно заседание на Управителния съвет на фонд "Земеделие" е подкрепен. Това съобщи изпълнителният директор на Фонда Атанас Кънчев.
По думите му на заседанието в събота вечерта вицепремиерът Плугчиева е отправила само препоръки. Според Кънчев планът е подкрепен на няколко пъти и няколко равнища в държавата. Документът трябва да бъде изпратен и одобрен от националния ръководител по усвояването на европейските присъедителни програми Димитър Ивановски. Не е предвидена процедура за одобряване плана от Меглена Плугчиева, допълни Атанас Кънчев. Предвидена е проверка на всички 600 проекта, които трябва да бъдат изплатени до края на тази година, а за проектите от минали години ще се използва система за оценка на риска, за да бъдат проверявани които има съмнения за измами. Ръководството на ДФ "Земеделие" не успя да обясни дали ако планът не проработи, парите на земеделските производители ще бъдат изплатени от националния бюджет. Предстои възлагане на независима одиторска проверка на програма САПАРД, която ще започне незабавно. Сред мерките са предвидени и срещи с търговските банки заради кредитите на земеделските производители и сроковете на изплащането им, каза още Кънчев. В близките дни той самият ще провери четири проекта по САПАРД при обиколката си в Добрич и Търговище. Два от проверените проекти ще са със спряно финансиране, а по другите два са изплатени всички средства. Константин Паликарски заяви, че документът, който е в рамките на почти 30 страници, отговаря на коментарите на европейските партньори. Паликарски добави, че не се предвижда проверка на всички проекти по САПАРД от старта на програмата през 2001 г. Атанас Кънчев допълни, че предстои преструктуриране на звеното за вътрешен одит и звеното за противодействие на корупцията във фонд "Земеделие". На 21 юли ще се състои заседание на новосъздадения одитен комитет, като в работата му ще участват пет институции. Директорът на фонда обясни, че екшън-планът за САПАРД ще стане публичен след принципното одобрение от Европейската комисия. До 31 юли е срока за подаване на заявления за плащане по програмата и от ДФ "Земеделие" призоваха стопаните да ги подадат в срок. /БЛИЦ