Окръжните следствени служби да бъдат закрити, а вместо това да бъдат създадени териториални следствени отдели, предвиждат промените в Закона за съдебната власт, одобрени от парламента на първо четене.
Предвидено е това да стане в деня на влизането в сила на закона. ВСС, в 45-дневен срок от влизането в сила на закона, трябва да преназначи без конкурс следователите, които са пожелали, на длъжност прокурор в окръжна или районна прокуратура, съдия в районен съд или следовател в териториален следствен отдел, обясни по време на дебата министърът на правосъдието Миглена Тачева.
Проектът, внесен от Министерския съвет, предвижда съдебните помощници да се въведат като институт в районните съдилища. Удължават се сроковете за дисциплинарно производство. Предложено е главна дирекция "Охрана" да стане юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни средства.
Създава се изрична законова възможност Висшият съдебен съвет да предлага на Инспектората си извършването на проверки, които са извън годишната програма за дейността му.