ОЛАФ очаква от България резултати. Това се заявява в специално съобщение до медиите на говорителя на службата, в което се цитира генералния директор на ОЛАФ Франц-Херман Брюнер във връзка с визитата му в София.
"С българските власти ще обсъдим мерките, които следва да бъдат взети с цел увеличаването на ефективността на борбата с измамите и корупцията, накърняващи финансовите интереси на ЕС в България.
Посланието ни към българските власти е ясно: Направени бяха някои промени. Това, което очакваме сега са резултати. Необходимо е да видим ясни и конкретни резултати в областта на борбата с измамите и корупцията в България, както в областта на съдебните процедури, така и по отношение възстановяването на средства. Ще подчертаем особено необходимостта от тясно и основаващо се на взаимно доверие сътрудничество между българските власти и ОЛАФ", заявява Брюнер.

В съобщението се уточнява още, че посещението се провежда в рамките на стандартната оперативна дейност на ОЛАФ в областта на борбата с измамите и корупцията, които накърняват финансовите интереси на ЕС. Тези дейности включват мисии на ОЛАФ в държавите-членки в рамките на конкретни разследвания, както и срещи на представители на организацията с органите на държавите-членки.
В съобщението се припомня, че в доклада си от 23 юли Европейската комисия посочи, че България среща сериозни трудности при изпълнението на няколко програми, финансирани от ЕС и тепърва трябва да демонстрира наличието на структури за стабилно финансово управление, които функционират ефективно. Административният капацитет все още е слаб и има сериозни твърдения за нередности, както и подозрения за измами и конфликти на интереси при възлагането на договори, припомня ОЛАФ.
В съобщението се посочва още, че разследванията на ОЛАФ доведоха до временно спиране на средства по предприсъединителните фондове и замразяване на плащания по различни други финансови инструменти за България. Оценката на ЕС за България също така е, че въпреки усилията за създаване на необходимите институции и за установяване на нужните процедури и процеси, твърде малко са резултатите, които свидетелстват, че системата действително работи правилно, се казва в съобщението на европейската служба. /БЛИЦ