“Публичните финанси на страната за периода се влошиха с близо 8 млрд. лв. С 4 млрд. лв. намаляха фискалните резерви. Правителственият дълг се увеличи с 4 млрд. лв. за същия период – от 10 млрд. лв. през 2009 г. на 14 млрд. лв. през февруари 2013 г.”, заяви в НС премиерът Пламен Орешарски.
Според него се налага спешна актуализация на бюджета. &bdquo;Последните 4 години, от средата на 2009 г. до края на февруари тази година, могат да се характеризират като период на силно влошаване на фискалната позиция на страната и декапитализиране на държавните предприятия.&nbsp;За първите 5 месеца приходите от ДДС са само 38 на сто от планираните, а от акцизи - 33 на сто&rdquo;, твърди премиерът. <br /> <br /> &ldquo;Ако не изплатим задълженията към бизнеса и спрем да осигуряваме ДДС, ако продължим воденето на политика, която струва ми се всички са убедени даде крайно негативни резултати през последните години и която се оценява, нещата ще се влошат още повече&rdquo;, каза още Пламен Орешарски. Той цитира едно от заключенията на МВФ, според което всякакви по-ниски бюджетни приходи в резултат на по-слаба от прогнозираната икономическа активност не трябва да е са сметка на намаляване на разходите в бюджета.<br /> <br /> &quot;От началото на годината до края на май разходите в бюджета са 357 млн. лв., от които 209 млн. лв. извънредни и непредвидени разходи. Така за първите пет месеца са изчерпани възможностите за гъвкавост&quot;, обясни Орешарски.&nbsp;/БЛИЦ <br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!</strong></span><br /> <br type="_moz" />