Не коментирам еврофондовете. За това си има вицепремиер. Това заяви министърът на финансите Пламен Орешарски, помолен за коментар на информацията, че Европейската комисия ще отнеме правата на две български агенции да управляват еврофондове по програма ФАР. Това е записано в доклада за управлението на европейските пари в България.
Става дума за Изпълнителната агенция ФАР в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и за Централното звено за финансиране и договаряне в Министерство на финансите. Общата засегната сума е над 600 милиона евро, съобщи БНТ. В доклада на ЕК се казва още, че липсва воля за справяне с финансовите измами в България и че липсата на резултати в борбата с корупцията и организираната престъпност предизвиква сериозна загриженост. На 9 страници ЕК разглежда усвояването на еврофондовете в България, започвайки с твърдението, че в България административният капацитет е слаб и че са налице сериозни съмнения за измами и конфликт на интереси при възлагането на поръчките. Най-сериозно е положението с програма ФАР, където Комисията пише, че ще оттегли решението, с което дава право Изпълнителна агенция ФАР в регионалното министерство и Централното звено за финансиране и договаряне във финансовото да сключват договори. Записана е и закана вече усвоените суми да бъдат преразгледани и евентуално изискани обратно от България. Общата засегната сума по ФАР е 610 милиона евро, от които 250 още не са договорени. В доклада са описани и спрените 100 милиона по програма САПАРД и 114 милиона по ИСПА и се казва, че през есента ще има решение дали да бъдат възобновени плащанията. /БЛИЦ