В рамките на дебата по вота на недоверие към правителството финансовият министър Пламен Орешарски защити с оценки и данни от най-авторитетните международни източници като МВФ, ЕК, Световната банка и рейтинговите агенции водената от правителството политика във финансовия сектор. По думите му всички аргументи са публични и могат лесно да бъдат проверени – те обаче категорично се разминават с оценките, дадени от опозицията в мотивите към вота.
Сред основните приоритети, заложени и реализирани от Министерство на финансите, Пламен Орешарски открои  затвърждаването на макроикономическото равновесие и устойчивата фискална позиция на страната; постигането на най-благоприятната данъчна среда между държавите-членки на ЕС; модернизирането на приходните администрации; усъвършенстване на бюджетния процес и повишаване бюджетната прозрачност; продължаване на политиката на намаляване на правителствения дълг, който достигна до едно от най-ниските нива на ЕС; адекватно подготвени стратегически програмни документи, изисквани от България в контекста на членството й в ЕС.
Като постижения на водената от правителството финансова политика, отчетени от международните институции, той открои и провеждането на стабилни и изпълнени със смисъл структурни реформи, поддържането на осезаем икономически растеж, повишаването на доходите и заетостта, умерената инфлация, подобряването на бизнес средата и т.н. Според оценката за 2008 г., дадена ни от ЕК, икономиката ни се представя добре, подпомагана от стабилни политики. Ръстът на БВП за м.г. е един от най-високите в ЕС – 6% , а в анализ за тази година България е поставена в група със скандинавските страни като единствените, които очакват бюджетен излишък. Според друга авторитетна прогноза икономиката на България за 2009 г. ще нараства 4 пъти по-бързо в сравнение със средното за ЕС ниво.
Министър Орешарски отчете и добрата работа на Агенция „Митници”, намаляването на сивата икономика и увеличаването на адаптивността на бюджета. Валутният борд пък е основният фактор в поддържането на стабилността.
Правителството натрупа значителен фискален резерв и осигури буфери, добави още министър Орешарски. Като обобщение на постиженията във финансовата сфера той цитира оценката на Съвета на министрите на ЕС, че бюджетната стратегия на България е пример за провеждана фискална политика в съответствие с Пакта за стабилност и растеж. /БЛИЦ