От 177 политически партии в Сметната плата годишните си финансови отчети и списъците на дарителите си за 2013 г. са подали 163 партии, съобщиха от палатата.
Срокът за подаване на тези декларации по Закона за политическите партии изтече на 31 март т. г. Не са подали годишни финансови отчети осем партии.<br /> <br /> Други четири партии са прекратени, а две са новорегистрирани и затова нямат отчети за дейността си. Имуществена санкция на партии, които не са подали декларации може да е от 5000 до 10 000 лв. <br /> <br /> При непредставяне или непредставяне в срок на финансовите отчети в Сметната палата политическите партии губят правото си на държавна субсидия до произвеждането на следващите избори за народни представители, пише в съобщението.<br /> <br /> В шестмесечен срок от изтичането на срока за получаване на годишните финансови отчети Сметната палата извършва одит на финансовата дейност, приходите, разходите и управлението на предоставеното имущество на политическите партии, които през предходната година са: получавали държавна субсидия; ползвали предоставени им помещения - държавна или общинска собственост; участвали в избори, ако такива са провеждани.<br /> <br /> Осемте партии, които не са представили редовните си финансови отчети, са: &quot;България за всички&quot;, &quot;Българска национална екологична партия - Велико Търново&quot;, &quot;Българска партия &quot;Бъдеще&quot;, &quot;Български земеделски съюз&quot;, Демократично движение &quot;Родолюбие&quot;, &quot;Либерален съюз &quot;Нов избор&quot;, Общински съвет за Стара Загора&quot; и &quot;Партия за възход и равенство&quot;.<br /> <br /> Публикуваните списъци и отчети могат да бъдат намерени на интернет страницата на Сметната палата, в раздел &quot;Контрол-партии&quot;, подраздели &quot;Отчети на партии&quot; и &quot;Списъци&quot;./БЛИЦ<br />