Проект на Закон за хазарта предвижда залаганията през интернет у нас да бъдат регулирани от нормативната уредба. В сега действащия закон онлайн залаганията не са обхванати.
С проекта за първи път се регулира и организирането на турнири за игри с карти в игрални казина. Правилата за провеждане на турнирите ще се одобряват от Държавната комисия по хазарт. За получаване на лиценз за хазартни игри тип тото и лото. <br /> <br /> Същите средства ще са необходими и за лиценз залагания върху спортни резултати. Ще се изискват 50 000 евро инвестиции и 100 000 евро за провеждане на бинго, томболи и игри с игрални автомати. Същите средства ще са необходими и за лиценз за залагания върху спортни резултати. Ще се изискват 50 000 евро инвестиции и 100 000 евро. За казино нужните инвестиции са 300 000 евро, както и още толкова за организиране на играта. <br /> <br /> Всеки, който влезе в игралното казино, ще бъде записан в специален регистър. Това гласи текст в законопроекта на Закона за хазарта, подготвен от Министерството на финансите. Регистърът ще се води на хартиен и на електронен носител. В казината ще трябва да има и непрекъснато видеонаблюдение върху игралните маси, автоматите, персонала и играещите. С новия закон ще се сложи и ред в интернет залаганията.<br /> Всички сайтове, които предлагат хазартни игри, ще трябва да получат лиценз. За да се вземе лиценз за хазартна игра в интернет обаче, организаторът ще трябва да има поне 5-годишен опит в провеждането й на територията на страната, гласи проектът. <br /> Освен това всички сайтове, които искат лиценз, трябва да разположат сървъра си и централен пункт в страната и да осигурят електронна система за подаване на информация за залозите към НАП. <br /> <br /> Предложената нова нормативна уредба въвежда ясни за организиране на хазартните игри от разстояние (чрез интернет или комуникационни средства като мобилни телефони, телевизионни канали и радиостанции) и позволява на държавата да упражнява необходимия надзор върху тях. Хазартните игри са систематизирани съобразно техния характер, като за всеки вид е дадено определение, механизъм на провеждане и начин на разпределение на печалбите.<br /> <strong>Ако някой гражданин системно залага на чужди сайтове в интернет, които нямат лиценз, може да влезе в затвора от една до три години или да отнесе глоба от 1000 до 3000 лв</strong>. Това гласи текст в законопроекта на Закона за хазарта, подготвен от Министерството на финансите./БЛИЦ<br /> <br /> <br />