Окръжният съд в Благоевград отказа да регистрира македонисткото сдружение ОМО "Илинден" като юридическо лице с нестопанска цел. В представените пред съда цели прозира, насочването им срещу единството на нацията, мотивират се магистратите.
Сдружението искало &quot;в предучилищното възпитание македончетата да изучават майчиния си македонски език, тъй като възпитателите забраняват на децата да говорят на все още на малко останалия македонски фонд&quot;, съобщава &bdquo;24 часа&rdquo;.<br /> <br /> В устава пък било записано, че ще защитава &quot;македонското нематериално културно наследство, което е подложено на етноцит от страна на българските културни институции&quot;. Омовци искали да провеждат &quot;симпозиуми, пресконференции за причините за провежданата политика на насилствена асимилация, дискриминации и ксенофобия спрямо македонците от България&quot;. В Устава специално се подчертава, че ОМО <br /> &quot;Илинден&quot; е &quot;македонска организация на етническа основа и произход в границите на България&quot;.<br /> <br /> &quot;Конституцията на РБългария забранява организации, чиято дейност е насочена срещу единството на нацията, към разпалване на национална и етническа вражда&quot;, мотивират се съдиите в отказа за регистрация. Те изтъкват още редица несъотвествия със законодателството, които не позволяват организацията да бъде вписана в регистъра на сдруженията с нестопанска цел./БЛИЦ<br /> <br /> <br />