В рамките на 14 календарни дни потребителят може да се откаже от одобрен от банката заем без да дължи обезщетение или неустойка. Дори няма да му се налага да дава обяснение за причини, които са го накарали да се откаже от заема.
Това записаха депутатите в промените в Закона за потребителския кредит.<br /> <br /> Освен това вече при предсрочно погасяване на взет кредит, няма да бъдат налагани наказателни такси. <br /> Банките вече ще бъдат длъжни незабавно да уведомяват клиентите си за всяка промяна в годишния лихвен процент преди влизане в сила на промяната. <br /> <br /> Освен това горната граница на потребителския кредит вече ще е 147 хил. лв. вместо досегашните 40 хил. лв. За да се провери надеждността на кредитополучателя, кредиторът вече ще прави справка в Централния кредитен регистър. <br /> <br /> <br />