Парламентарната енергийна комисия отхвърли предложението на председателя си Рамадан Аталай, топлофикациите да преустановяват парното в блоковете, в които 2/3 от живеещите не си плащат сметките повече от два месеца. Въпреки това, този текст от Закона за енергийната ефективност ще бъде внесен за дебати в залата, каза Рамадан Аталай, единственият, който подкрепи собственото си предложение.
Според депутатите, ако се разреши на топлофикациите да спират парното в сградите, в които 2/3 не си плащат сметките, това ще наруши конституционните и гражданските права на останалите 1/3, ще се провокират между съседски войни и крайният резултат ще бъде фалит на топлофикациите. Въпреки критиките към текста, вносителят Рамадан Аталай отказа да го оттегли и ще го предложи за дебат в пленарната зала с аргумента, че не подкрепя топлофикациите, но трябва да се намери начин и некоректните потребители да си плащат.
Парламентарната енергийна комисия не подкрепи и предложението, възстановяването на парното в дадена сграда да става само след като живеещите в нея учредят асоциация на етажната собственост. Депутатите отхвърлиха и предложението на независимия депутат Минчо Христов, според което сметките за ток и парно трябва да се изготвят само на базата за реално употребената енергия. /БНР