Разглеждането на кандидатурите на България и Румъния за членство в Шенгенското безвизово пространство е отложено за март 2013 г. Причината е несигурността около възможностите на властите в двете страни да спазват задълженията си.
Планираше се членството ни в Шенген да бъде разгледан на среща на вътрешните министри на държавите на ЕС в Люксембург. Въпросът за присъединяването се отлага за март догодина, когато министерските срещи ще бъдат председателствани от Ирландия. <br /> <br /> Редица страни, сред които Холандия и Германия, смятат, че условията за присъединяване на двете държави за момента не са изпълнени и дори Европейската комисия изразява резерви, заради политическото положение в Румъния. Има сериозни съмнения и с ангажимента на правителството, оглавявано от Виктор Понта, да спазва принципите на правовата държава. <br /> <br /> Европейската комисия, която няма никакви правомощия да взема решения по въпроса, трябва да публикува през януари доклад с оценка за напредъка на България и Румъния, който ще послужи на европейските правителства да дадат мнението си. Резултатът от парламентарните избори на 9 декември в Румъния може да се окаже решаващ. <br /> <br />