На 23 юни 2009 г., Върховният административен съд на Република България окончателно отмени решение на Комисията за защита от дискриминация, с което на основание Закона за защита от дискриминация, на министъра на държавната администрация и административната реформа Николай Василев е наложена глоба в размер на 2000 лв., съобщиха днес от съда.
Комисията за защита от дискриминация подава жалба срещу решението на ВАС от 24.02.2009 г. за отмяна на наложената на министър Василев глоба от 2000 лв., като настоява глобата да остане в сила. В заключение ВАС определя подадената жалба като неоснователна.<br /> <br /> Министър Василев подаде жалба във ВАС срещу неправомерната глоба, която му беше наложена във връзка с провеждането на последните президентски избори. Сигналът пред Комисията се е отнасял до свободния достъп на хора с физически увреждания на долните крайници до сграда в столичния квартал &ldquo;Дружба&rdquo;, в която е била разположена избирателна секция. Това е възпрепятствало упражняването на избирателното им право. <br /> <br /> Установено е, че сградата на училището, в която е била разположена избирателната секция, не е собственост на МДААР, нито се управлява, ползва или стопанисва от него. Следователно строителството, ремонтът и преустройството на сградата за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания, както и финансирането на тези дейности са в пределите на компетентност на съответния държавен или общински орган, който е носител на правото на собственост и управление. Поради този факт ВАС отмени наложената на министър Василев глоба. /БЛИЦ<br />