Предизборната кампания се съкращава от 4 на 3 седмици. Отпадна и денят за размисъл. Това решиха депутатите с гласуваните на второ четене промени в Закона за избиране на народни представители.
Ще гласуваме с две бели общи бюлетини на парламентарните избори – една за кандидатски листи на партии или коалиции и една за мажоритарни кандидати. Бюлетината за кандидатски листи съдържа номера на избирателния район, квадратче за отбелязване на волята на избирателя, в което е изписан поредният номер на партията или коалицията, имената на кандидатите, заемащи първите три места в кандидатската листа на партията или коалицията. Бюлетината за мажоритарни кандидати съдържа единствено името на кандидата.

Депутатите гласуваха още, че всеки агитационен материал трябва съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 20 на сто от агитационния материал. В аудио- и видео агитационните материали тази информация трябва да се съдържа като "недвусмислено и разбираемо гласово послание".
Забранява се финансирането на предизборната кампания със средства от юридически лица и еднолични търговци. Забраната ще важи и за чуждестранни физически лица, чужди правителства или чуждестранни държавни предприятия, търговски дружества или организации с идеална цел.
Дарителите на кампанията ще трябва да представят декларация за произхода на дарените средства. Ако те надхвърлят 5000 лева, дарението трябва да се извършва по банков път. Сметната палата ще проверява за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи по кампанията. Партиите, коалициите и инициативните комитети имат задължение да създадат публичен регистър на дарителите.
Парламентът въведе и възможност за експериментално гласуване по електронен път с автоматизирани системи. Условията и реда за електронното гласуване ще се определя от ЦИК. /БЛИЦ