Парламентът прие промени в Закона за физическото възпитание и спорта на първо и на второ четене. Вносители на законопроекта са Александър Иванов от ГЕРБ и група народни представители.

С приетите изменения се създава механизъм, по който отчисляваните постъпления от Държавно предприятие Български спортен тотализатор по сметка за чужди средства на Министерство на младежта и спорта ще могат да бъдат прехвърляни в бюджета и да се изразходват за нуждите на физическото възпитание и спорта, както и за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти или съоръжения в държавните и общинските училища.

Бюджетните отношения по администрирането на постъпленията от Българския спортен тотализатор са регламентирани в Закона за публичните финанси, съгласно който тези постъпления се плануват като неданъчни приходи, постъпват по сметката за чужди средства и се разходват чрез бюджета на Министерството на младежта и спорта, обясни при представяне на мотивите Александър Иванов. По думите му набраните до момента средства по сметката на министерството не могат да бъдат изразходвани по предназначение и затова се налага промяна в закона. 

Според Ирена Димова от ГЕРБ заинтересовани от промените са всички граждани, които се занимават с физическа активност и спорт, както и държавните и общински училища. Ще се осигури механизъм и ред, по който постъпленията от тотото да бъдат разходвани за подпомагане на физическото възпитание и спорта в страната, както и за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване и създаване на нови спортни обекти или съоръжения, каза още Димова. 

Председателят на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта Славчо Атанасов от Обединените патриоти отбеляза, че предложението за промяна е безспорно.