Мораториум върху строителството в устройствените зони, предвидени за комплексно застрояване, в отклонение от влезлите в сила до публикуването на това решение устройствени планове, наложиха депутатите в последния ден от пролетната сесия на парламента.
Предложената от народния представител от НДСВ Антония Първанова формулировка бе приета с гласовете на болшинството от присъствалите в залата депутати. Очаквания ефект от решението се отнася до паркове, междублокови пространства, детски и спортни площадки.
НДСВ се ангажира с формирането по време на есенната парламентарна сесия на работна група, която да изготви съответните промени в Закона за устройство на територията. Мораториумът ще действа до приемането на промените. /БЛИЦ