Кредитът на доверие към българското правителство от страна на ЕК е изчерпан – това е неизбежният извод, който се налага след прочита на междинния доклад на ЕК за напредъка на България в борбата с корупцията и организираната престъпност. Това е позицията на партиите от движение НАПРЕД (ВМРО, Гергьовден, ЗНС, ЛИДЕР), разпространена след огласяването на оценките в доклада.
За нас е важно зад сдържаните констатации и изброените факти, зад безпристрастното изброяване на поети, но неизпълнени ангажименти да се направи един честен и обективен прочит на проблемите на България и отношението на ЕК към тях.
Тромава законотворческа дейност, лошо подреждане на приоритетите в законотворчеството, неефективно прилагане на вече приети закони – това се крие зад сухите факти, изброени в междинния доклад на ЕК за напредъка на страната ни.
Критиките към неефективно работещата съдебна система бяха посочени и в миналия доклад.
За ЕК, а и за българските граждани вече е трудно обяснима съпротивата на управляващите да решават адекватно проблемите, които бяха констатирани още в миналия доклад.
ЕК оценява усилията на Инспектората към ВСС, както и съвместните акции на ДАНС и МВР. В доклада се посочва, че е необходима още работа в постигането на координация между институциите, ангажирани в борбата с организираната престъпност.
Не е изненада и критиката към съдебната система в доклада на ЕК – смекчаването на присъдите под минимума при признаване на вината в условията на съкратено съдебно следствие може да е удобно за управляващите, защото демонстрира засилена борба с организираната престъпност – зрелищни арести на босове от подземния свят, активни следствени действия, но очевидно не е достатъчно доказателство за последователна, систематична и целенасочена политика за борба с организираната престъпност.
За нас, партиите от движение НАПРЕД (ВМРО, Гергьовден, ЗНС, ЛИДЕР), междинният доклад на ЕК не е изненада. Изненадва само демонстрацията на самодоволство на управляващите.
Разбираме опасенията на ЕК, че докладът може да се използва с различни цели в предизборната кампания, но това не може да бъде повод за успокоение. Смекчените критики не означават свършена работа и не свалят отговорността от управляващите.
Въпреки че партиите от управляващата коалиция ще съсредоточат усилията си в предизборни кампании, необходимите реформи трябва да продължат и да бъдат успешно завършени в сроковете, определени както от ЕК, така и от амбициозния план за действие на правителството. /БЛИЦ